• English
  • български

Интересно и полезно

Все повече се говори за това, че първите години от живота на едно дете са най-важния период от неговото развитие, който поставя основите не само на физическото здраве и познавателните възможности, но и на поведението и бъдещите му социални умения.
Много деца обаче срещат различни трудности или имат специални потребности, които забавят тяхното развитие. Може да става дума за недоносени бебета, за деца с двигателни проблеми или други увреждания, за забавяне в развитието, синдром на Даун и др. Именно, за…

folded-arrow1

Ранното детско развитие се случва в 100 % от случаите между 0 – 7 годишна възраст, независимо дали родителите и педагозите се занимават целенасочено с него. Важното е и е научно и експериментално доказано, че тези години са ключови за психиката, емоционалността и интелигентността за остатъка от живота на всеки човек. Затова осъзнатото занимание с детето в тази възраст разгръща по най-добрия начин потенциала, заложен от природата у всеки човек.  Ранното детско развитие включва здраве и хранене, стимулация на сетивата,…

folded-arrow1

newsletterpdf-buttonГалина Бисет:

Оценяването на социалните услуги в България е с фокус върху спазване на минимални стандарти и официални методологии и идентифициране на грешки, пропуски и слабости.

Този подход е ограничаващ (редуктивен) и предпоставя ригидност (закостенялост, скованост). Едва ли може да се очаква подобряване на услугите докато битува единствено документално спазване на нормативи и се пренебрегват действията към подобряване благосъстоянието на децата и семействата.

Оценяващите трябва да си задават въпроса дали документалното съответствие на минималните стандарти гарантира резултати за потребителите и…

folded-arrow1

pdf-buttonDETSTVO_U_DOMAПриносът на сдружение „Еквилибриум“ към деинституционализация на децата в област Русе – опит, перспективи и основания за неугасващ позитивизъм

Как доставчиците на социални услуги остават позитивни  в отговор на предизвикателствата, които поставя пред тях процеса на деинституционализация? Как предават тази позитивност на децата и семействата, с които работят и на хората в общността?

Тази публикация представя приноса на „Еквилибриум“ за деинституционализацията на деца и млади хора. Тази работа е извършена основно в региона на Русе, но нашата организация има професионално…

folded-arrow1

Broshura obuchitelni zatrudnenia-1pdf-buttonНикой човек не е способен да научи и усвои всичко, което би искал – всички имаме пропуски в знанията и уменията.

Някои деца обаче изпитват затруднение при някои сфери, които са нужни за успешнен живот. Липсата на тези умения може да затрудни израстването им в социално и професионално развит възрастен.

Ранното осъзнаване на подобни обучителни затруднения може да предотврати сериозни бъдещи проблеми, особено ако с детето работи обучен възпитател, който би му помогнал да развие пълния си потенциал.

adminИскаме децата ни да станат pdf-button
порядъчни и успешни хора…

Всичко е толкова интересно…

Искаме да открием света за себе си…

Уважаваме детето така, както уважаваме други хора…

Поощряваме поведението, което желаем…тези и други интересни съвети ще откриете в нашата книга – пътеводител в страната на доброто родителство.

72pdf-buttonТози наръчник е разработен в рамките на проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”.

Проектът се реализира от Български Червен кръст, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, зона Европа, в периода 1 декември 2010 г. – 30 ноември 2014 г