• English
  • български

С три поредни обучителни сесии, психолозите от „Еквилибриум“ Надежда Петрова и Ивайло Минков стартираха програмата за позитивно родителство сред родители на деца от 4-та група в Детска градина „Стадиона“ в град Бяла.

Родителите, които взеха участие в интерактивните сесии работиха активно, въвлечени чрез различни практически упражнения и работа по групи и обсъждаха теми, свързани с подобряване на разбирането за развитието на децата в ранната им възраст, с причините за реакциите и поведението ми. Запознаха се с позитивни подходи и стъпки, които могат използват като родители в различни ситуации и изключителната роля на интензивното взаимодействие с децата и значимостта на играта като спонтанен начин за учене и откриване на себе си и света за малчуганите.

Родителите споделиха начините, по които поощряват и насърчават децата си, както и проблеми, които срещат при възпитанието им. Всички те са изразили желание срещите със специалистите на „Еквилибриум“ да продължат, тъй като за тях са особено полезни и необходими, особено във възрастта на децата им преди старта им в училище.

Екипът на „Еквилибриум“ ще продължи да разширява и надгражда работата с родителите от Бяла като доставчик на първите две детски услуги в общината от юни 2016 година. Заявеното желание и положителната обратна връзка от страна на родителите ни дава основание да продължим да ги подкрепяме в света на доброто родителство.