• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAС любезното съдействие на Комплекса за социални услуги в Монтана и господин Тони Тодоров през месеца се състоя фокус група по проект “ „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиран от Еквилибриум и Клуб „Отворено общество – Русе“, с финансовата подкрепа на Българо – Швейцарска програма за сътрудничество. Каква би трябвало да бъде ролята на външната оценка и важността на процеса по непрекъсната самооценка на доставчиците на социални услуги обсъждаха представители на институции и организации в Монтана.