• English
  • български

Посещение на Стюарт Питърс, Британско посолство

Екип от британското посолство, воден от г-н Стюарт Питърс, ръководител на отдела за стратегически политики, направи неофициално посещение на Комплекса за социални услуги на 5 октомври 2009. На следващия ден Стюарт и колегите му посетиха Центъра за настаняване от семеен тип, заедно с представители на Община Русе.

Посещение на Надя Шабани, председател на ДАЗД

На 13 октомври 2009 новият председател на ДАЗД, г-жа Надя Шабани, участва в откриването на услуга за деца със специални потребности в Русе и се възползва от възможността да посети Розовата къща и основната сграда на Комплекса за социални услуги. Екипът на „Еквилибриум” е работил с Надя като представител на БЦНП, чиято юридическа експертиза подкрепя развитието на гражданското общество в България.