• English
  • български

Всяка година „Еквилибриум“ представя аспекти от своята работа пред аудитория от съмишленици и колеги.

Избираме дейности, които са иновативни или особено актуални заради текущи национални приоритети.

На 11-ти април, 2018 г. бяхме домакини на такова събитие, което се проведе в зала „The Hub” в Къщата на гражданските организации в центъра на София, като наш фасилитатор беше Лора Саркисян, колега и приятел.

За нас беше чест въвеждащата реч да бъде произнесена от Росица Димитрова,  заместник-министър на труда и социалната политика, която добре познава работата на „Еквилибриум“. Тя ни поздрави за постиженията ни в контекста на националната политика, свързани с благосъстоянието на деца и семейства.

 Избрахме да представим три аспекта от нашата работа –

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в град Бяла

Новаторската ни работа със семейства с малки деца, водеща в посока на универсална семейна подкрепа

Обединени детски услуги „Слънчо“ в Русе: ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания), ЗМБ (Звено майка и бебе) и ДЦДУ (Дневен център за деца с увреждания)

Надя Петрова, ръководител на ЦНСТ –  гр. Бяла, изнесе презентация за огромните предизвикателства и значителни постижения, свързани с живота на младежите след тяхното преместване в новия им дом през 2016 г. Усещането за постигнатия с много усилия успех беше подсилено, когато аудиторията чу някои от младежите да разказват личните си истории в трогателен документален филм, заснет от журналиста от ромски произход Бисер Петков и неговия екип. Беше прекрасно, че Бисер присъства на събитието в София и усети силното  въздействие на филма си върху аудиторията.

Галя и Дейвид обединиха усилия, за да обяснят начините, по които нашият семеен център работи паралелно със социалните услуги, които управляваме, за да развием нови методи на подкрепа за семейства с малки деца. С финансовата подкрепа на Фондации Велукс и адаптирайки модели, които видяхме в Швеция и Шотландия, „Еквилибриум“ предава послание на семейства, педагози и колеги професионалисти за това как да усъвършенстваме ученето и развитието на децата преди те да достигнат училищна възраст. Част от нашата стратегия за комуникация включва съвместимо със смартфоните информиране на съвременния родител, който е зает, стресиран и разсейван от множество дразнители. Заедно с дългогодишните ни партньори от Арена медиа създаваме серия от кратки видеа, разкриващи част от науката, която стои зад игривия ни стил и неформален подход. Теодор Мечев, който е част от екипа на медията, беше в София заедно с нас, помагайки ни да представим поглед върху комуникационната платформа, която създаваме.  

След затварянето на ДМСГД, Русе през 2016 г. сградата e преобразувана, за да може да осигурява алтернативни услуги за деца и родители. Вяра Георгиева, която е директор на интегрираните услуги, управлявани от „Еквилибриум“, предостави задълбочен поглед върху един от най-трудните и болезнени аспекти на националната програма за деинституционализация – осигуряването на директна грижа (включително палиативна грижа) за деца и младежи със сериозни медицински и неврологични проблеми и осигуряване на подкрепа за семействата на деца с увреждания. Вяра изрази огромната си благодарност към нашите работни партньори, без чиято подкрепа работата ни би била невъзможна.

„The Hub“  вече е наше любимо място за събития. Използваме възможността  да благодарим на екипа, който управлява това място. Благодарим и на всички колеги от екипа на „Еквилибриум“ в Русе и София, които допринесоха за успеха на това събитие.