• English
  • български

solun2На 6 и 7 декември 2008 екип на Еквилибриум взе участие в конференция в северния гръцки град Солун.

Домакин беше гръцката неправителствена организация АРСИС. Събитието беше кулминация на международния проект „Утвърждаване на неформално образование и социално включване на млади хора в неравностойно положение” и в него участваха представители на седемте неправителствени организации – партньори по проекта, от пет европейски държави. Всеки партньор представи резултатите от изследване на потребностите на младежите в съответните региони в областта на неформалното образование и участие в живота на общността, както и моделите за неформално обучение, разработени в отговор на заявените нужди и интереси.

Всяка партньорска организация беше развила методология за обучение по различни теми:

  • Асоциация за социална подкрепа на младежта /Гърция/ – многонационалното общество;
  • Брашовска агенция за устойчиво развитие /Румъния/ – човешки права;
  • Български център за джендър изследвания /България/ – насилие в училище / домашно насилие;
  • Информационен и образователен център /Италия/ – културни събития;
  • Евро-нет /Италия/ – активно гражданство и участие в обществения живот;
  • Manneheimin Lastensuojeluliitto /Финландия/ – предотвратяване отпадането от училище;
  • Еквилибриум /България/ – европейските институции.

solun1Ние работихме по темата как да бъдат запознати младите хора с институциите и организациите на Европейския съюз. Използвайки като отправна точка разработките на Ърнст Гелнер и други автори, Дейвид обвърза в презентацията си съвременните български подходи в образованието и славянската културна парадигма, която възниква през 19 век с разпадането на европейските империи и която поставя акцента върху националния модел като еталон.

За да разберат младите хора същността на Европа като политическо и културно единство, те трябва да бъдат подпомогнати да осмислят контрастите, които се проявяват в много български домове и при взаимодействието между различните поколения. Това включва много „-изми” – партикуларизъм срещу универсализъм; индивидуализъм срещу колективизъм; национализъм срещу интернационализъм; традиционализъм срещу модернизъм. Големи думи, но идеите са лесни за разбиране, ако се представят достъпно и графично. Всъщност, европейската идентичност е въпрос на балансиране и примиряване на тези „-изми”.