• English
  • български

Филмът „Азбука“ е предоставен от Гьоте институт и събитието е част от десетки прожекции, които се провеждат в цялата страна през май.

Това е съпътстващо събитие от националния филмов фестивал за документални филми „(не)Възможното образование“ на Общност за демократично образование.

Целта е да се популяризират алтернативни форми на образование и да се провеждат дебати за плюсовете и предизвикателствата пред образованието в променящото се ежедневно общество в глобален мащаб.

Филмът „Азбука“ в Русе събра над 40 зрители, които се включиха активно и в последвалата дискусия.

Инициативата на „Еквилибриум“ и Арена медиа е абсолютно безвъзмездна и продиктувана от желанието и в нашия град да се повдигне дискусията сред родители, учители и специалисти за нужната промяна в нашето образование.

Филмът повдига  много и важни въпроси за това колко адекватна е образователната система в глобален мащаб в настоящия момент, тъй като тя функционира от времето на индустриалната революция, когато тя е била необходима и адекватна, но в настоящия момент е необходимо училището да отговори на различни потребности на съвременния свят. Дават се много силни примери от китайската, германската, френската и великобританската образователни системи. Примерите показват огромния стрес, на който са подложени съвременните деца, произтичащ от огромната конкуренция и съревнователната среда, която се задава още в детските градини. Невронауките и редица други изследвания показват как децата се раждат гении (мащабно изследване за дивергетно мислене) – от 0-3 годишна възраст 98 % от децата са гении в това отношение, а след 25 години (вече образовани!) само 2% показват възможности за креативни решения.

Дебатът след прожекцията на филма на присъстващите родители, учители и др. специалисти беше в тази посока и всички се съгласиха, че е нужна огромна и драстична промяна в глобален мащаб и колкото и да е трудна тя, трябва да бъде стартирана с малки стъпки в тази посока.

„Еквилибриум“ и Арена медиа от години полагат усилия в тази посока, започвайки от най-ранното детско развитие и са готови да покажат свои медийни и филмови продукти за това.