• English
  • български

Стремим се да провеждаме такива срещи всяка година, за да създадем и поддържаме общност от кандидат-осиновители, осиновители и осиновени на територията на Русе и областта.

В срещата тази година взеха участие както текущата група на осиновители в Комплекса за социални услуги, така и осиновители, вече минали по трудния път на осиновителния процес и техните деца, кандидат-осиновители, които споделиха помежду си притеснения, трудности, напредъка през последните пет години в нормативната база, но и все още трудно преодолимите обществени нагласи и различното отношение към тях в различните институции за деца.

Участниците обсъдиха с водещите на срещата от страна на КСУДС – Я.Делева и Д.Миланова – конкретните си предложения за промени в нормативната уредба и възможностите те да бъдат представени на г-жа Светлана Ангелова – заместник-председател на постоянната парламентарна комисия по труда и социалната политика на НС.

Споделените лични истории, радостният и горчив опит, разказите на самите осиновени деца помогнаха на всички участници – осиновители и най-вече кандидат-осиновители да си отговорят на много от тревожните въпроси и да придобият усещането, че не са сами и че са част от една истинска общност от хора, които ги разбират, както и че могат да разчитат на подкрепата и професионалното консултиране от страна на специалистите в КСУДС.