• English
  • български

През април, 2017 г. Дейвид и Ана Бисет взеха участие в конференция в Единбургския университет, озаглавена „Революцията в практиките, свързани с Ранно детско развитие“. Ана в момента учи за ерготерапевт. Ако искаме новият проект да има значително въздействие, е важно да повлияем на млади хора като Ана.

Те също така прекараха два дни с екипа на центъра Каугейт в Единбург. Центърът се смята за една от водещите детски градини в Европа, използваща методика, базирана на идеите и учението на немския педагог и теоретик от 17-ти век, Фридрих Фрьобел, която е в унисон със съвременната психология на развитието и теория на обучение. Дейвид и Ана посетиха както детската градина в центъра на града, така и място извън града, където децата често ходят, за да бъдат сред природата.

„Еквилибриум“ планира да отвори нов център в края на лятото. Екип от специалисти ще работи интерактивно със семейства, педагози и социални работници, демонстрирайки начини за работа с малки деца, които съответстват на етапите им на развитие и са в крак с най-прогресивните практики в Европа и Северна Америка.

Членове от екипа на „Еквилибриум“ работят пряко с педагози, социални работници и университетски преподаватели в Шотландия и Швеция. Участието в събитието в Единбург позволи на Дейвид да създаде здрави работни взаимоотношения с академичния екип в университета и да се срещне с други водещи преподаватели и  експерти от Обединеното кралство, които са изказали своята подкрепа за работата ни по новия проект в Русе.

Партньори и от двете страни ще посетят България през септември, за да вземат участие в конференция, която ще се проведе в София и ще послужи за демонстрация на новите работни практики на сдружение „Еквилибриум“.