• English
  • български

bg_snejiНа 3 октомври 2008 екип на „Еквилибриум” направи презентация пред колеги от областта на неформалното образование.

Съвместно с Български Център за Джендър Изследвания, в София беше проведен семинар за споделяне на опита по проект „Утвърждаване на неформално образование и социално включване на младежи в неравностойно положение от младежки центрове, групи и организации” /ЕС, програма „Младеж”, Действие 5/.  БЦДИ представи програмата си за работа с млади хора по темите „Насилието в училище” и „Домашно насилие”.

В презентацията си, озаглавена „Не е важно какво правиш, а как го правиш”, Дейвид запозна всички с неформалния подход или така наречения подход, базиран на опита. Той се отличава от конвенционалното преподаване в училище, от режима в класната стая, като в същото време ги допълва и разширява социалния опит на децата.  Дейвид представи обучението, което „Еквилибриум” разработи и проведе с различни групи деца, на тема „Институции на Европейския Съюз”. Разви идеята, че в контекста на неформалното образование „пътуването” е толкова важно, колкото и „крайната” цел. И наистина, за младите участници в обучението нямаше твърдо определена крайна цел – ние нямаше да ги оценяваме по това каква част от информацията са усвоили. Ние взаимодействахме с децата по време на самото пътуване и стилът на това взаимодействие беше много важен. В противен случай можехме просто да „преподадем” материала и да се фокусираме върху това каква част от информацията са запаметили децата.

bg_veliВ допълнение, чрез изследване на „речника на маргинализацията”, Дейвид демонстрира как програми, насочени към маргинализирани тийнейджъри, могат да бъдат точно толкова дискриминационни, колкото и обществените нагласи и институционални предразсъдъци, на които се опитват да противодействат. Участниците в семинара бяха призовани да се откажат от усещането си, че имат „мисия”, когато работят директно с деца – че трябва да ги изцелят, спасят, поправят. Това е огромна бариера, която не дава възможност на децата да са си просто деца, а тийнейджърите – просто тийнейджъри.