• English
  • български

Руми вече е горд притежател на редица сертификати и грамоти от различни конкурси и събития в Русе.

Това е преобразяване, което ни кара да се гордеем с нея и с екипа в къща „Любов“, където тя бе настанена след извеждането й от Дом за деца с умствена изостаналост през 2014 година. Тогава тези успехи за Руми бяха невъзможни, защото през повечето време преди извеждането й от Дома тя е била редовен пациент в психиатрия. Така продължиха нещата за нея и след настаняването й в новия център. Руми изпадаше в тежки психиатлрични кризи и сякаш единствената й цел бе да се върне в психиатрията. Това ни караше тогава да се чувстваме много тревожни и дори безпомощни, но не се предадохме. Екипът се зае с анализ на поведението и кризите на Руми  и постепенно открихме какво я води до тях. Предпирехме решителни мерки и обучение на екипа какво да прави и какво не бива да прави в нейно присъствие, за да не предизивкат нова криза. Беше трудно, беше дълъг път, но постепенно успяхме да прекъснем цикъла на проблемно поведение и кризи с много любов и много търпение.

Сега Руми е чаровна и активна млада дама, която се радва да участва в живота в къщата и най-вече в различни събития извън къщата. Диагнозите й продължават да са тежки (умствена изостаналост и шизофрения), но кризите ги няма, психиатрията е забравена. Руми е преобразена и щастлива.

Благодарим на целия екип и най-вече на нашия ерготерапевт – Айсел, която полага огромни усулия не само Руми, но и всички други младежи в двата Центъра, управлявани от „Еквилибриум“, да са активни, да участват в разнообразни форми и да развиват своя потенциал, независимо от своите ограничения!