• English
  • български

DSCF4432(1)На 20 април 2011 година бе официално открит нов Център за обществена подкрепа в град Тетевен. Той се помещава в сградата, в която преди функционираше Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години.

Тази институция беше закрита през 2010 от екип на сдружение „Еквилибриум” и „Надежда и дом за децата” – Великобритания.

Освен гостите от местните и регионални власти и агенциите за социално подпомагане, в това число кметът на Тетевен и неговите заместници и заместник областния управител на област Ловеч, в събитието взеха участие Десислава Димитрова, заместник министър на здравеопазването, Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето и Даринка Янкова, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, която представи поздравителен адрес от министъра на труда и социалната политика – Тотю Младенов. Стюарт Питърс и Вили Ангелова, представляваха Британското посолство в България. Екипът на „Еквилибриум” пристигна в Тетевен заедно с Мариела Личева, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Русе и към гостите се присъединиха и Галина Бисет и Рик Фолшам, изпълнителен директор на „Надежда и дом за децата” – Великобритания. УНИЦЕФ бяха представени от Милена Харизанова и беше много приятно да се срещнем отново с Деси Енчева в новата й роля на консултант на Министерство на здравеопазването.

Беше направен тържествен водосвет за освещаване на новия Център. Местни детски и младежки фолклорни групи изнесоха динамична и емоционална програма. Новият директор на Центъра за обществена подкрепа – Анита Габровска, покани гостите да разгледат услугата, да напишат пожеланията си към екипа върху хартиени цветя, които бяха оформени в пано и създадоха пролетно настроение и да пообщуват неформално в приятната обстановка на залата за екипни срещи.

Центърът за обществена подкрепа предоставя спешно настаняване на деца, които не могат да останат в къщи или са изоставени, както и услуги за подкрепа на семейства в риск за предотвратяване отделянето на децата от семейната среда. Екипът популяризира и развива приемната грижа в Област Ловеч и предоставя обучение и оказва подкрепа на осиновители.

Центърът развива и услуги по превенция на отпадането от училище, дневна грижа, клубове по интереси.