• English
  • български

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас, за да изразим сериозните си притеснения от управлението на процеса на деинституционализация, чиято цел е закриването на домовете за деца. На 8-ми януари 2015 г. Коалиция „Детство 2025“ изпрати писмо до вицепремиера и министър по социалните въпроси Ивайло Калфин с молба за среща и списък с основните предизвикателства и препоръки, които, ако не бъдат решени, могат да поставят в риск успешното провеждане на една от най-знаковите за България реформи. Повече от два месеца ние нямаме отговор на писмото.

След филма за Могилино, българското общество се обедини около мисията домовете за деца да бъдат закрити. Създаде се Визия за деинституционализация и се планираха проекти за изпълнението й. Голяма част от организациите, които изработиха Визията заедно с правителството, планираха проектите и подкрепиха със собствени средста изпълнението им, сега са изолирани от планирането и взимането на решения, които се случват при закрити врати. В този ключов момент на реформата, когато децата в цялата страна се местят в новите услуги и имат най-голяма нужда от подкрепа, министърът отказва да се види с организациите, които ежедневно работят с децата и новите услуги, за да чуе техните предложения. 

Искаме да обърнем внимание върху един много сериозен риск – липсата на визия и план за продължаването на реформата в грижата за най-уязвимите деца. Текущите проекти приключват, а процесът по анализ и планиране на следващите още не е започнал. Ние смятаме че има нужда от анализ на постигнатото, но  междувременно има задачи, които са ясни и по тях трябва да продължи работата. Преместването на децата в новите центрове е само първата стъпка и ако работата по подобряване на грижата се забави, рискуваме те да се превърнат в малки, репликиращи старите модели, институции.  

Настояваме: 

  • да се направи преглед и актуализиране на плана за изпълнение на Визията с участието на представители на Коалицията. Към момента няма ясни ангажименти, срокове и формат на този процес. Взето бе решение за създаване на група, но без срок за събирането й. Ние настояваме за прозрачен процес, в който са включени всички заинтересовани страни и който поставя ясни ангажименти на правителството за закриване на всички стари институции.
  • да бъдем включени в Междуведомствената работна група, която управлява цялостното прилагане на плана за действие. Гражданските организации и общините отново бяха изключени от проведеното първото заседание на групата. Това поведение на администрацията, която по различни начини изолира неправителствените организации, виждайки в тях опоненти вместо партньори, които познават ситуацията по места, поставя в риск децата и семействата, за които е създадена реформата. Неправителствените организации се включват само във формати, които се неефективни и служат за валидизиране на вече взети решения.
  • да се приоритизира постигането на ключови резултати по текущите проекти, които към момента изостават (финансов стандарт за приемната грижа, пилотиране на медико-социална услуга за деца с множествени увреждания, закриване на всички Домове за деца с увреждания и др.)

 

Целта на деинституционализацията е децата да станат грижа на общността. Намираме се в етап, в който това започва да се случва с  насочването на децата към новите услуги.
Вместо да делегира все повече управление на тези общности, държавата се опитва да управлява сама, централизирано, без да допуска каквото и да било партньорство с общини и неправителствени организации. Това е противоречие със самата идея на Визията – децата да станат грижа на хората, които живеят и работят в тези общности. 

Ние отново заявяваме нашата готовност да се включим в анализа на постигнатото до тук и да участваме в планирането на следващите стъпки.  Вярваме, че дългогодишният ни практически опит ще допринесе за продължаване на реформата, за да се случи тя в най-добрия интерес на децата. Гарантираме, че ще продължим да инвестираме  собствени ресурси, защото вярваме, че само с обединени усилия можем да постигнем добри резултати. 

Коалиция „Детство 2025“ носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 година. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.

 

Коалиция „Детство 2025“ 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)                                          

Българска асоциация на клиничните психолози                                                                                   

Български център за нестопанско право

Национална мрежа за децата

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет                                                                                                                                                                      

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България

Сдружение SOS Детски селища България

Фондация „Де Пасарел“

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „Карин дом” 

Фондация „Лале”

Фондация „Лумос”

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Сийдър“       

Фондация „ Hope & Homes for Children” – клон България                                                                                                                                                

Валентина Симеонова, член в експертно качество                                                              

Харалан Александров, член в експертно качество