• English
  • български

Разработеният от „Еквилибриум” наръчник за практическо обучение се основава на изпълнението на един единствен проект, в който част от работата бе осъществена в селски райони на страната.

Помагалото включва раздел с подробни съвети за безопасност за хората, които работят с деца и младежи на открито. Ето защо ние го препоръчваме като полезно четиво за учители и хора, работещи с младежи, които възнамеряват да водят групи извън големите градове.

Това кратко ръководство пояснява как да се работи в или близо до малки селски общности, без да се влияе отрицателно на тяхното ежедневие. Авторът му е заклет пътешественик, работил в селска среда в няколко различни страни и придобил познания за опазването на тези затворени, но крехки общности непокътнати. Тъй като е британец, той е запознат и с Провинциалния кодекс, който се прилага в Обединеното кралство с цел насърчаване на хората да уважават както природата, така и селския бит.

Прочетете цялата статия