• English
  • български

Период на изпълнение: Април 2005 г. – Март 2006 г.

Източник на финансиране: Реализиран с подкрепата на Британското правителство.

Роля на организацията: Водеща. Проектът беше изпълнен в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, русенски училища, младежки НПО в община Тетевен.

Цел: да покажем, че всяко място в и около самия град, в който се намира едно училище, както и хората, които живеят там, са съществен обучителен ресурс. Разработихме модел за еко-обучение чрез активно преживяване на природата, което може да се прилага през цялата учебна година от местни непедагогически доставчици на услуги, съответства на учебната програма и всеки родител може да си позволи.

Разработени и проведени обучителни модули с деца по метода “учене чрез преживяване” и издадено ресурсно ръководство “Учене чрез преживяване”. Изработени и излъчени 2 филма. Проведени 2 семинара за младежи на тема туризъм и устойчиво развитие с участието на видния британски алпинист Дъг Скот. Изградени 2 екопътеки – в гр. Русе и планинска в с. Гложене, община Тетевен.  

Виж още…