• English
  • български

Период на изпълнение: април 2016 – май 2016

Източник на финансиране: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“

Роля на организацията: изпълнител в партньорство с ЦДГ „Зора“ и ФК „Дракончета“, Русе

Очаквани резултати: Провеждане на спортен празник – демонстрация на футболна тренировка с участието на деца със специални потребности от ЦДГ „Зора“ и деца от масовите групи на детската градина. Да се осигури нужната подкрепа за децата със специални потребности да контактуват с топката и да се включат в двигателна дейност под ръководството на треньорите и психолозите от СНЦ „Еквилибриум“.

Конкретни цели:  Насърчаване и подкрепа на децата със специални образователни потребности от ЦДГ „Зора“ да участват, според възможностите си, в тренировка по футбол и да изпитат положителни емоции от движението.

Резултати:

  • Проведен спортен празник с тренировка по футбол, в която участваха деца на възраст от 3 до 7 години от ЦДГ „Зора“. В тренировката по футбол участваха 40 деца на възраст от 3 до 7 години от ЦДГ „Зора“, група СОП и деца от масовите групи на детската градина, 3-ма психолози от СНЦ „Еквилибриум“ и 10 треньори от ДФК „Дракончета“.
  • Място на провеждане – спортна зала на ЦДГ „Зора“. Демонстрацията включва елементи от футбола. Треньорите, заедно с децата от четвърта група демонстрираха упражнения за загряване и елементи от футболната игра. В програмата на демонстрацията се включиха децата със СОП, като им се предоставя възможност да контактуват с топката и да се включат в двигателна дейност под ръководството на треньорите и психолозите.
  • Децата получиха награди – медали за постигнатите резултати, връчени от футболните треньори.
  • Децата със специални образователни потребности от ЦДГ „Зора“ бяха подкрепени да участват, според възможностите си, в тренировките по футбол и да се докоснат до нови положителни емоции, свързани с движението и спортните занимания.

http://eq-bg.org/bg/savmestna-initsiativa-na-ekvilibrium-i-tsdg-zora-podari-sporten-praznik-za-detsata-ot-detskata-gradina/