• English
  • български

r4Проектът се изпълнява от Сдружение „Еквилибриум“ Русе, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Проектът стартира на 5 януари 2015 година и е тригодишен. Общата му стойност е  287 162,44 лева.

Проектът е иновативен, тъй като предлага изцяло нов модел и подходи за работа в ромска общност, които се базират на 10 годишния опит, наблюдения и анализ на „Еквилибриум“ от работата с различни групи от тези общности.

Основаната цел на проекта е развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромска общност за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки бременни от ромски произход, свързана със здравословен репродуктивен избор и семейно планиране. А конкретните цели са:

  1. Развитие на умения у ромски родители за стимулиране на потенциала и психическото развитие на детето, установяване на емоционален контакт и регулиране на поведението на детето
  2. Развитие на умения и знания у ромски родители от за грижи за майчиното и детско здраве и достъп до медицински услуги
  3. Развитие на знания и умения у ромските жени за методи на семейно планиране и улесняване на достъпа до услуги за репродуктивно здраве.

Тези цели се осъществяват основно чрез работа на терен, т.е. в конкретните общности в кварталите Селеметя и Средна кула.

Основните дейности са насочени към  работа с деца от 0 до 3 години и техните семейства и бременни жени от ромска общност. Това става с помощта на общопрактикуващите лекари с практики в двата квартала.

Иновативните подходи са свързани с провеждането на 18 игрови групови сесии в рамките на 1 година с групи деца и родители в двата квартала, като самите семейства домакинстват тези сесии. Групите ще включват родители на 40 бебета от 0-3 години и 20 бременни жени от двата квартала. Всеки от родителите на деца от 0 до 3 години и бременните жени от целевата група по проекта ще премине 6 групови интерактивни сесии.

Сесиите включват занимания с децата с играчки, книжки и неща, направени от подръчни материали, които развиват различни области у децата – Двигателно, Социално, Емоционално, Познавателно,  Комуникативно развитие, Автономност и Активност.

Родителите изработват стимулиращи и занимателни играчки и книжки от подръчни материали, които се намират и в най-бедните семейства в кварталите. Например книжки и пъзели от кашон и изрязани картинки от безплатните каталози, които се разпространяват от големите търговски вериги; въртележки за бебета от цветни хартии, връзки за обувки, закачалки, гъби за миене на чинии, стари панделки от букети и др., тактилно бебешко одеяло от стара хавлиена кърпа, калъфка за възглавница, копчета и различни предмети от бита с разнообразни форми, цветове и повърхности. Работи се и индивидуално със семействата чрез интензивни домашни посещения, на които екипа проследява и надгражда уменията на родителите да посрещат базисните потребности на децата – да разпознават различни здравословни проблеми, да реагират адекватно при такива, правилно хранене на бебета, бременните и кърмещите майки; стимулиране на кърменето и развиване на разбиране за важността от това да се говори на бебето от първия миг на неговата поява, тъй като това оказва огромно влияние върху интелектуалното му развитие. На по – късен етап да се научат да разказват приказки на български, освен на майчиния език, песнички, броилки и други, така че децата да бъдат максимално подготвени за предучилищните групи и за училище в последствие.

Оказваме материална подкрепа на семействата, които имат нужда от лекарства, с цел предотвратяване на хоспитализации, тъй като най-честата причина ромските деца да бъдат хоспитализирани е невъзможността на родителите да закупят, изписаните от ОПЛ лекарства.

Когато е необходимо предоставяме адаптирани млека, с цел правилното хранене на децата (а не захранване в първите месеци след раждането с кисело мляко и други неподходящи за тази ранна възраст храни), ванички за къпане, гърнета, памперси и др.

Съдействаме на родителите за специализирани медицински изследвания, включително за записване в детска градина. Оказва се, че  има много ромски родители, които желаят децата им да ходят на детска градина, но за съжаление има недостиг на места в градините в обсега на кварталите и ги препращат за записване в далечни детски градини,  които семействата не могат да си позволят, тъй като освен таксата, трябва да заплащат и ежедневни разходи за градски транспорт, а не разполагат с такива средства, в повечето случаи.

Здравно неосигурените бременни жени от ромска общност са другата важна група по проекта. След като идентифицираме такива, при възможност в най-ранен етап на бременността, съдействаме за регистриране на бременността при АГ специалист, извършване на необходимите изследвания и за проследяване на бременността, така че да се сведе до минимум риска от преждевременно раждане, недоносеност на плода, ранна диагностика на увреждане, ако има такова, правилно хранене на бременната и протичане на нормална бременност и раждане.

Провеждаме и информационни кампании, отново на терен, в двата квартала със сесии на кафе по темите за семейно планиране, предпазване от нежелана бременност, предимства и недостатъци на различните методи за контрацепция, предпазване от болести, предавани по полов път, правилна профилактика и лечение.

Създали сме мобилна ресурсна игротека с необходимите материали и играчки за стимулиране на децата, които използваме по време на сесиите и които предоставяме за ползване на ротационен принцип от родителите на децата от целевата група.

Всичко това, няма да е възможно без интензивната работа в общността от страна на ромските посредници, ангажирани по проекта и техните семейства. Останалата част от екипа по проекта също е подбран специално – двама от членовете говорят турски език, какъвто говори по-голямата част от общността в кв.  Селеметя, а един от членовете на екипа говори свободно ромски език, който преобладава в кв. Средна кула.

В рамките на проекта са планирани и ромски празници – по 1 за всеки от кварталите, които също ще бъдат посветени на майчинството и децата.

Основен инструмент за работа със семействата на децата от 0 до 1 година е специално издание на „Еквилибриум“ – „Личен дневник на майката и детето“, което на достъпен език и с много картинки обхваща темите, свързани със здравето на бременната, първите грижи за бебето след неговото раждане, лесни индикатори дали то се развива правилно спрямо възрастта си, съвети за правилното му хранене, безопасност, както и няколко лесни детски песнички и броилки.

 

Източник:

Сдружение „Еквилибриум“ Русе

office@eq-bg.org

www.eq-bg.org

тел. +359 884716 557