• English
  • български

EQ_AS_TRAINERS

  1. До ден днешен не сме чували за НПО, което да е успяло да се издържа изцяло самостоятелно, но ние се стараем да осигуряваме дейността си като включваме разнообразните умения на членовете на „Еквилибриум” в различни форми за генериране на средства.