• English
  • български

Базар Без Аналог

„Еквилибриум“ работи целенасочено върху генериране на допълнителни ресурси, извън държавно делегирания бюджет, за да подобрява непрекъснато качеството на дейностите, услугите и подкрепата, които предоставя на уязвимите деца и семейства, с които работи.

Благотворителен Базар Без Аналог е уникална формула за фондонбиране, с която се обединяват ресурсите на много външни за организацията участници, съмишленици, широката общественост и се повишава публичния имидж на организацията, а това води до развиване на доверие от страна на общността и приобщаването им към мисията на доставчиците…

folded-arrow1