• English
  • български

Детство 2025

fakti12006 – 2009 –  над 30 семейства кандидат-осиновители са преминали по свое желание обучение в нашия Комплекс. В момента децата в тези семейства са вече ученици, но продължават да посещават Комплекса, като участници в Поддържащата група.

През 2007 г. е поставено началото на поддържащата група на КОС и Осиновители, която съществува и функционира и в настоящия момент

  • Наредба № РД- 07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване се…

    folded-arrow1

На 19 септември 2013 г. Марияна Великова от Сдружение Еквилибриум взе участие в кръгла маса за предизвикателствата на социалното договаряне, организирана от Български център за нестопанско право и Националното сдружение на общините.

Механизмът на социалното договаряне се прилага в България от 11 години. При стартирането му през 2004 г. е имало проведени само два конкурса и възложени две социални услуги. Днес, по данни за 2012 г., има вече възложени 178 услуги на външни доставчици на обща стойност от около 16…

folded-arrow1