• English
  • български

информационна конференция

pum (8)На 6 март 2014 г. в уютното пространство на Регионален исторически музей Русе се състоя годишната информационна конференция на „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество – Русе“, партньори в управлението на социалните услуги в Комплекса в Русе.

Ключовата дума във всички изказвания и презентации се оказа думата „партньорство“. Тя бе в приветствието, което поднесе към екипа и гостите заместник областния управител г-жа Айлян Карамехмедова. Тя отбеляза ключовата роля на „Еквилибриум“ в процеса на деинституционализация от закриването на дома за бебета в…

folded-arrow1