• English
  • български

кандидат – приемни родители

PRIDE 2014 (4)За втори път Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе подготвя група от кандидат – приемни родители по американската програма ПРАЙД .

Тя е (материали за родители за информация, развитие и образование) предназначена за обучение на кандидат – приемни семейства и кандидат – осиновители.

Програмата е създадена, за да повиши качеството на приемната грижа и услугите по осиновяването, като предлага стандартизиран и структуриран модел за набиране подготовка и подбор на приемни родители и осиновители. ПРАЙД помага на…

folded-arrow1