• English
  • български

Клуб Отворено общество – Русе

fakti12006 – 2009 –  над 30 семейства кандидат-осиновители са преминали по свое желание обучение в нашия Комплекс. В момента децата в тези семейства са вече ученици, но продължават да посещават Комплекса, като участници в Поддържащата група.

През 2007 г. е поставено началото на поддържащата група на КОС и Осиновители, която съществува и функционира и в настоящия момент

  • Наредба № РД- 07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване се…

    folded-arrow1

DENI9705Този въпрос изкристализира през изминалата година в работата по проект, реализиран от Еквилибриум и Клуб „Отворено общество –Русе“.

Проектът „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, финансиран от Българо – швейцарската програма за сътрудничество подсказа и повечето отговори на въпроса.

Дейвид успя да  направи поредица от срещи и фокус групи с екипите на няколко от водещите Центрове за обществена подкрепа в страната и въз основа тези срещи и…

folded-arrow1

npueMNAПриемната грижа е една от темите, по които Сдружение Еквилибриум и Клуб „Отворено общество“ – Русе работят активно от години в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

По инициатива на учениците и представителите на Ученическия съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, с подкрепата на Сдружение „Еквилибриум“ бе организирана среща с г-жа Ива Николова, професионален приемен родител. Срещата – разговор бе по повод 21 ноември, деня на християнското семейство и международния ден на толерантността – 16…

folded-arrow1

Това е разказ от първо лице за летния лагер на децата, които са потребители на услугата „Център за работа с деца на улицата” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе с доставчик Сдружение „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество – Русе”.

Лагерът се проведе в Общински детски комплекс в Природен парк „Шуменско плато” в средата на юли благодарение на средствата, събрани от благотворителни кампании на сдружение „Еквилибриум” през годината, които бяха подкрепени от гражданите на Русе, много…

folded-arrow1

На официална церемония в аулата на АГ „Гео Милев” „Еквилибриум” връчи сертификати на 19 ученици от училището, успешно завършили обучителната програма „Благотворец Храбър” в Комплекса за социални услуги.

Младежите реализираха свой проект в полза на децата в риск, с които работи социалния комплекс в резултат на обучение от 5 сесии по програмата, насочена към развитие на социална отговорност, младежко лидерство и участие на „Еквилибриум”.

„Работилничка за щастие” събра 400 лева от продажба на изделия, изработени от доброволците и децата от…

folded-arrow1

elsУчениците от Английската гимназия „Гео Милев” могат да се гордеят с инициативата си „Ден без униформа”, когато събират средства с определена благотворителна цел.

Идеите им се обсъждат с директорката на учебното заведение, като срещат изцяло подкрепата и на педагогическия персонал.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе съдейства при осъществяване на среща на 04.02.2014 г. с дете със специални потребности, което е ползвало програмата „Ранна интервенция” в Комплекса, като дарените му средства ще се използват за нуждите…

folded-arrow1