• English
  • български

лято

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ рамките на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЦКО Русе, в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и семейства, провеждат летни занимания с децата.

Децата, посещаващи лятната програма на Комплекса, заедно с кариерните консултанти от ЦКО Русе, подпомогнати от социалните работници, разсъждават за многообразието от различни професии, необходимите качества и умения за тях, участват в интерактивни упражнения и игри, свързани с опознаване на своите лични качества и света на професиите чрез използване на арт методи…

folded-arrow1