• English
  • български

Община Русе

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСлед като спечелихме, обявения от Община Русе, конкурс в края на 2013 година за доставчик на услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе, Сдружение „Еквилибриум“, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“ подновихме договора с Общината за следващите три години.

Сдружение „Еквилибриум“ и КОО – Русе предоставяме услугите от 2009 година и успяхме да се наложим като доставчик с доказано високо качество не само в региона, но на национално и международно ниво. Комплексът включва:…

folded-arrow1