• English
  • български

Participatory and Appreciative Action and Reflection

Съкращението PAAR – Participatory and Appreciative Action and Reflection – означава „основано на позитивно участие изследване чрез действие”, а тази конференция, организирана от Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, София, е първата по рода си в Югоизточна Европа.

Проф. Тони Гей (Великобритания) и д-р Галина Маркова, която ръководи Ноу-Хау центъра, бяха модератори на събитието. Проф. Гей е международно известен с работата си в областта на позитивната психология и е директор на Reflective Learning – International…

folded-arrow1