• English
  • български

програма експерт

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрограма „ЕКсперт“, разработена от Еквилибриум за обучения в 7 тематични области, в които екипа има натрупан опит и практика, набира скорост и в рамките на два месеца обучения преминаха служители на 6 Центъра за обществена подкрепа от страната.

Интересът на повечето колеги беше насочен към опита в управлението на услугата и специфичните модели и практики разработени и прилагани в Комплекса за социални услуги в Русе.

Ръководители и служители от ЦОП Димитровград, Червен бряг, Свищов, Разград, Самуил и Силистра споделиха свои…

folded-arrow1