• English
  • български

Узана поляна фест

Y3AHA (5)Втора поредна година Сдружение Еквилибриум участва във вече традиционния екофестивал „Узана поляна фест“ над Габрово.

От 12 до 14 юли екип на сдружението и деца доброволци бяха един от най-атрактивните щандове на фестивала. Целта на базара отново е фондонабиране, а средствата са за осигуряване на материали за клубовете по интереси в Комплекса за социални услуги, от които децата изработват част от предлаганите на щанда изделия. Към щанда, въпреки силния и доста хладен вятър, се събираха и много деца, привлечени от…

folded-arrow1