• English
  • български

На 25 ноември 2008 екип на Еквилибриум предостави еднодневно обучение за социални работници, психолози и специализиран персонал в Комплекса за социални услуги в Русе – въведение в професионалния каунселинг и прилагането му в контекста на социалната работа с клиенти или управлението на екипи.

Главната цел беше да се демонстрира, чрез осмисляне на личния опит на участниците, колко трудно директните практически интервенции, характерни за социалната работа, могат да доведат до съществена личностова промяна в клиентите. Всъщност, ако е продължителна или повтаряща се, социалната интервенция може да доведе до зависимост или до ситуация, в която клиентът се възползва от социалните услуги и подпомагане. Стратегия, която упражнява натиск върху клиентите или е заредена с посланието, че някой друг ще се погрижи за нещата, ако клиентът не може или не иска да си помогне сам, е обречена на неуспех в дългосрочен план.

От друга страна подходът, наречен каунселинг, се основава на вярата в човешката способност за промяна.

Обучението представи общ преглед на философията на каунселинг и някои техники, полезни за развиване на самопознание и желание за лична промяна.