• English
 • български

Донори

 • Британското посолство
 • Европейски съюз – Програма „Младеж“
 • „Надежда и домове за децата“ – Великобритания
 • TBACT
 • Фондация „Лале”
 • Фондация „ОУК“
 • Фондация „Карин дом“
 • Национална мрежа за децата
 • Тръст за гражданско общество в централна и Източна Европа
 • Институт „Отворено общество” – София
 • Фондация „Помощ за благотворителността в България”
 • Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
 • Тръст за социална алтернатива
 • Център за нестопанско право
 • Америка за България
 • Национална мрежа за децата
 • Фондация „Подслон за човечеството“
 • Виваком и Български… Continue reading