• English
  • български

Еквилибриум

Укрепване на личните ресурси: насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. Когато животът е труден за майките и татковците, това рефлектира още по-силно върху децата им.

Можете да се запознаете с годишните доклади на Еквилибриум по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ:

Децата не могат да изберат да не се раждат в неравностойно положение поради бедност, социално изключване, увреждане или обучителни затруднения. Те са принудени да живеят в… Continue reading