• English
  • български

Интересно и полезно

IGRI_Prikliuchenia.pdfpdf-buttonРъководство на „Еквилибриум” за групова работа с деца и младежи, разработено в партньорство с „Клуб Отворено общество – Русе”.

Предназначено за работещи с деца, то съдържа идеи и практически съвети как да предизвикаме и държим вниманието на деца с различен потенциал и интереси, деца с обучителни затруднения, хиперактивност или просто такива, които са апатични и инертни в класната стая. Методите за работа на екипа на „Еквилибриум“ са базирани на учене чрез преживяване, играта и приключенията са универсално средство за възприемане…

folded-arrow1

Като участник в проекта “Утвърждаване на неформално образование и социално включване на млади хора в неравностойно положение” Сдружение с нестопанска цел “Еквилибриум” започна изучаването на темата за институциите и организациите на Европейския съюз в контекста на създаване и пилотно прилагане на методология за неформално обучение.

Същата е насочена към осъществяването на целите на проекта, изразени по следния начин в Меморандума за споразумение, подписан съвместно от “Еквилибриум” и ARSIS – Асоциация за социална подкрепа на младежта – Гърция

“…повишаване на уменията…

folded-arrow1

Lichen_dnevnik_maika_dete_bg.pdfpdf-buttonКнижката се издава по проект „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, който се изпълнява от Фондация „Карин дом” в партньорство с „Еквилибриум” и финансиране от Фондация „ОУК” и Фондация „Лале”.

Можете да разгледате книжката тук

burzat-delfiniteФилм за вдъхновяващите идеи на „Еквилибриум“ за развитието на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

 

folded-arrow1

В резултат на дълга комуникация с тийнейджъри, които са клиенти на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, както и с ученици от училищата, в които „Еквилибриум” има работни взаимоотношения, през 2012 започнахме един експеримент в младежката дейност.

„Еквилибриум” реши да посвети време, пространство, персонал и средства за популяризирането на две паралелни инициативи – Музикална академия и Център за креативност, младежка комуникация и активност: ресурси.

Запознайте се с доклада, който представя извършеното до момента – Музикална академия 2012

В рамките на проект „Екообразование чрез активно преживяване на природата”, финансиран от Британското посолство, „Еквилибриум” осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от различни гледни точки:

  • дълголетие
  • забележителни качества
  • принос към равновесието на природата
  • значение за хората
  • въздействие върху човешкото съзнание през вековете

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката дейност. Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си противоречат при определяне на последователността…

folded-arrow1

pdf-buttonpromeneni-sadbiНа 28.12.2010 г. българското правителство взе решение за закриване на ДМСГД в град Тетевен.

Решението е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването „Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация…

folded-arrow1

D_Bisset_Destsko_uchastie.pdfpdf-buttonУчастието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията на Обединените нации за правата на детето.

„Правата за участие”, залегнали в Конвенцията, са обобщени от УНИЦЕФ така: „Децата имат право на свободно изразяване на мнението си и имат право да бъдат чути по въпроси, засягащи техния социален, икономически, религиозен, културен и политически живот. Правата на участие включват правото на изказване на мнение и на изслушване, правото на информация и свобода на сдружаване”.

Този дискусионен материал за привличане на децата се пише…

folded-arrow1

През Февруари 2010 „Еквилибриум” се включи в международно състезание за представяне на най-добри пррактики от организации, работещи в посока борба с бедността.

То бе част от проект, финансиран от ЕС, и координиран от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции.

Дейвид Бисет подготви детайлно описание на работата ни по предоставяне на интегрирани социални услуги в русенския КСУДС – не скрихме трудностите, които срещаме, нито желанието си…

folded-arrow1

UCHENE -BGТова ръководство е предназначено за учители и други специалисти, работещи с млади хора, които искат да усвоят неформални, интерактивни методи на обучение, чрез които да запознаят децата с „ученето чрез преживяване на опит”.

Учене чрез преживяване на опит означава да научаваш нещата като вземаш пряко участие и ги изследваш вместо да получаваш обяснения за тях. Екипът на „Еквилибриум” смята, че е важно това да се случва, доколкото е възможно, в общността около училището, което децата посещават. Участието на децата в…

folded-arrow1