• English
  • български

На фокус

34 деца с тежки физически увреждания у нас вече имат шанс да общуват, въпреки че не могат да говорят или имат затруднения с комуникацията. С помощта на високотехнологични устройства те успяват да изразят своите мисли и чувства само с едно движение на очите. Това е възможно благодарение на фондация „Асист – помагащи технологии“, която реализира проект Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии с поглед по мярката „Открий ме“, финансирана… Continue reading

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) е консултативенсъвет към Министерски съвет – който се състои от граждански организации в обществена полза, изцяло избрани от други граждански организации по независим и демократичен начин.

Той има функцията на механизъм, чиято основна задача е да осигури структуриран и демократичен начин за гражданско участие в управлението на страната и изграждането на „работещо партньорство между държавата и гражданските организации”.

Конституирането на Съвета, неговите цели, основни задачи и… Continue reading

Изследване на въздействието на дейността

 на „Надежда и домове за децата“ – клон България 

Почувствахме се сигурни, че ще се справим, че не сме сами!

 Вляха ни сила за живот, кураж! Утре пак е ден! 

Д-р Стели Петева, Виолина Ананиева

София, 2023 г.

 

Резюме

За 11 години детето израства, семейството укрепва, общността се сплотява!

Това, от което всички се нуждаят, е да живеят заедно!

 

Ден 2: Формулирахме 60 приоритетни мерки, които Мрежата иска да види във Визията за семейна политика 2030 

 

Във втория ден от Годишната среща на Националната мрежа за децата заедно с организациите работихме в тематични работни групи за детските политики в Здравеопазване, Образование, Семейство и Право. В края на панелите покрихме пано дълго 4 метра с разписани приоритетите, за които да се застъпваме в предстоящите месеци. Над 60 важни мерки искаме да станат част от… Continue reading

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

На днешното си заседание под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов Съветът за развитие на гражданското общество /СРГО/ определи ръководителите на работните групи по приоритетите си за 2023 г. Изпълнителният директор на Българския център за нестопанско право Надя Шабани ще оглави екипа по изработването на Стратегия за развитието на гражданските организации, д-р Славита Джамбазова от Българския червен кръст ще ръководи групата за обществени консултации по разработването на проект на Закон за доброволчеството. Удължен… Continue reading

Сдружение „Еквилибриум“ е член на новосформираната Постоянна Експертна Работна Група (ПЕРГ) със заповед на МТСП РД-02-55/12.04.2023 г., която проведе своето първо заседание на 16.05.2023 г. Работната група има за задача за разработи първия двугодишен оперативен план за изпълнение на Плана за действие, в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/2024 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето, както и разработване на двугодишни доклади за напредъка и резултатите по изпълнението на планираните мерки и дейности.

На първото заседание беше съгласувана… Continue reading

Проектът ReFaB има за цел да предостави базирани на доказателства (разработени чрез задълбочени академични изследвания) ресурси за експерти, политици, социални работници и приемни родители, които да допринесат за развитието на приемната грижа за деца с увреждания.

Прочетете повече за Проектът ReFaB (Изследване на приемната грижа в България)

Резултатите от този проект, в допълнение към този доклад, включват:

  1. Лесни за четене инфографики
  2. Достъпно видео с констатации
  3. Подкаст епизод по темата за грижите за децата с увреждания в България
  4. Записан уебинар и… Continue reading