• English
  • български

На фокус

Ден 2: Формулирахме 60 приоритетни мерки, които Мрежата иска да види във Визията за семейна политика 2030 

 

Във втория ден от Годишната среща на Националната мрежа за децата заедно с организациите работихме в тематични работни групи за детските политики в Здравеопазване, Образование, Семейство и Право. В края на панелите покрихме пано дълго 4 метра с разписани приоритетите, за които да се застъпваме в предстоящите месеци. Над 60 важни мерки искаме да станат част от… Continue reading

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

На днешното си заседание под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов Съветът за развитие на гражданското общество /СРГО/ определи ръководителите на работните групи по приоритетите си за 2023 г. Изпълнителният директор на Българския център за нестопанско право Надя Шабани ще оглави екипа по изработването на Стратегия за развитието на гражданските организации, д-р Славита Джамбазова от Българския червен кръст ще ръководи групата за обществени консултации по разработването на проект на Закон за доброволчеството. Удължен… Continue reading

Сдружение „Еквилибриум“ е член на новосформираната Постоянна Експертна Работна Група (ПЕРГ) със заповед на МТСП РД-02-55/12.04.2023 г., която проведе своето първо заседание на 16.05.2023 г. Работната група има за задача за разработи първия двугодишен оперативен план за изпълнение на Плана за действие, в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/2024 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето, както и разработване на двугодишни доклади за напредъка и резултатите по изпълнението на планираните мерки и дейности.

На първото заседание беше съгласувана… Continue reading

Проектът ReFaB има за цел да предостави базирани на доказателства (разработени чрез задълбочени академични изследвания) ресурси за експерти, политици, социални работници и приемни родители, които да допринесат за развитието на приемната грижа за деца с увреждания.

Прочетете повече за Проектът ReFaB (Изследване на приемната грижа в България)

Резултатите от този проект, в допълнение към този доклад, включват:

  1. Лесни за четене инфографики
  2. Достъпно видео с констатации
  3. Подкаст епизод по темата за грижите за децата с увреждания в България
  4. Записан уебинар и… Continue reading

 

На 16 февруари 2023 г. се проведе онлайн семинар, който представи актуално изследване на приемната грижа за деца с увреждания в България. Изследването е на Сара Тодоров – постдокторант от Университета в Бирмингам. Присъстваха десетки български и чуждестранни представители на университети, образователни центрове, Агенцията за социално подпомагане, екипи по приемна грижа, центрове за обществена подкрепа, социални услуги за деца и семейства, центрове за ранно детско развитие, неправителствени организации, общински служители, социални работници и др.

Сара Тодоров разглежда развитието… Continue reading

В навечерието на Коледа, Еквилибриум учреди наградата „Храм на играта“. Първата бе връчена на импровизирано тържество на Обединени детски услуги „Слънчо“ за сътворяването на прекрасна сензорна стая за децата с увреждания и сензорна градина, които преобразиха пространствата в услугите и ще носят много положителни емоции на децата, а и ще помагат за тяхната сензорна стимулация. Сензорната стая стана възможна благодарение на щедростта на Лайънс клубовете в Русе, а сензорната градина с помощна на проект с  Фондация „Карин дом“.

Наградата… Continue reading

  1. Еквилибриум е член и съучредител (създател) на Коалиция „Детство 2025“, чиято основна роля е в процеса на деинституционализация. Благодарение на активната си роля в Коалицията сме подали множество становища към различните правителства през годините, част от които успяха да повлияят върху различни политики. Пример: имаше решение деца и младежи от ЦНСТ да бъдат местени, така че да се профилират различините ЦНСТ (това беше промяна в ППЗСП), която ние осуетихме. Стигнахме и до европейските институции и не позволихме това безобразно местене… Continue reading