• English
  • български

На фокус

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО МЕДИИ

София, 14 май 2021 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

от членовете на Съвета за развитие на гражданското общество

На 14 май 2020 г. правителствената пресслужба обяви членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Бяхме избрани 14 организации чрез електронно гласуване на неправителствения сектор при забележителна избирателна активност от 75% от всички организации, регистрирани за участие във вота.

Според Закона за…

folded-arrow1

Стратегическият план на Коалиция „Детство 2025“ надгражда постигнатото в изпълнение на
политиката по деинституционализация и е в отговор на разбирането на деинституционализацията/
ДИ/ като сложен процес, който не свършва със затваряне на старите институции. Приоритетните ни
цели са свързани с ключово важни въпроси, които чакат своите отговори и поставят политиката и
практиката по деинституционализация пред нови предизвикателства

ДO:

ДУБРАВКА ШУИЦА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ“ ЕК

ВЕРА ЙОУРОВА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ЦЕННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТ“ ЕК

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА, КОМИСАР „СБЛИЖАВАНЕ И РЕФОРМИ“ ЕК

НИКОЛА ШМИТ, КОМИСАР „РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА“ ЕК

ДИДИЕ РАЙНДЕРС, КОМИСАР „ПРАВОСЪДИЕ“ ЕК

ХЕЛЕНА ДАЛИ, КОМИСАР „РАВНОПОСТАВЕНОСТ“ ЕК

РЕНАТЕ УИНТЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ ООН

ДУНЯ МИЯТОВИЧ, КОМИСАР ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

МАЙКЪЛ О’ФЛАЕРТИ, ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА…

folded-arrow1

Националната програма, наред с Националната здравна стратегия, са водещите стратегически документи до края на 2020 година, чрез които се прилагат политиката, мерките и услугите, насочени както към майчиното и детско здраве, така и към цялото население в България. Тези два документа са определени от специалистите като иновативни, модерни и с амбицията за въвеждане на интегрирани здравни услуги за деца и възрастни, с акцент към хората в уязвима социално-икономическа ситуация.

Общи коментари

Алиансът за ранно детско развитие се присъединява към подкрепата…

folded-arrow1

Тази Коледа е различна. Нека бъде по-смислена и некомерсиална, направете Коледни дарове за вашите близки, избирайки да подкрепите дете или семейство в риск! Подарете добро!

 

Коледен Дар – благотворителна коледна кампания на Сдружение „Еквилибриум“

 

Можете да направите Коледата на деца и семейства в риск по-красива и по-щастлива!

Изберете Коледен Дар за Вашите близки и приятели!

Как може да направите това?

Решете кои Коледни дарове бихте искали да купите от името на Вашите близки и приятели. След това ще…

folded-arrow1

Отворено писмо

 

Уважаеми народни представители,

Уважаеми представители на медиите,

Изказваме искреното си възмущение от факта, че за пореден път вече приет и обнародван закон, при това с единодушие в Народното събрание, закон, чиято  конституционност е потвърдена  от Конституционния съд – неговите принципи, включително и възможността част от социалните услуги да бъдат възлагани на частните доставчици, отново е подложен на опити за безцеремонна и безпринципна намеса.

Създаването на Закона за социалните услуги отне на държавата две години…

folded-arrow1

СТАНОВИЩЕ ПО ОБОБЩЕНИЯ ДОКЛАД ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗСУ)

Относно: Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 053-08-23, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 17 юли 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 054-01-55, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 23 юни…

folded-arrow1

Законът не е абдикация на държавата, чуждите НПО не са враг, няма риск от взимане на деца по анонимни сигнали

Конституционният съд отнеми преди ден няколко текста от Закона за социалните услуги, които се нуждаят от прецизиране, но пусна единодушно всички останали важни моменти в него, които в последната година предизвикаха полемика и изостриха обществения дебат. Решението на КС развенчава всички митове, върху които се градят критиките на противниците на закона и Стратегията за детето – граждани, политически партии, религиозни…

folded-arrow1

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ е създадено през 2004 година, а през 2010 г. е регистрирано в обществена полза. Подкрепяме деца, млади хора и техните родители да укрепват личните си ресурси и да гледат с ентусиазъм към бъдещето. Имаме дълга история на подкрепа на най-уязвимите деца и семейства на територията на Област Русе.

С привлечени от нас ресурси сме създали множество иновативни услуги и програми в подкрепа на децата и семействата в България. Управляваме 11 социални услуги…

folded-arrow1

Подкрепете становището до 17.00 ч. на 16.07.2020 г.
Вижте цялото становище тук: https://drive.google.com/file/d/1WCWS5UcTeiPln2tovL3frX6bw4X1jOQD/view?usp=sharing

Становището изразява позицията на гражданските организации против внесените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от ПГ „Обединени патриоти“ чрез Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г.
Основните искания на законопроекта са:
1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите – всички ЮЛНЦ в обществена…

folded-arrow1