• English
  • български

На фокус

Отворено писмо

 

Уважаеми народни представители,

Уважаеми представители на медиите,

Изказваме искреното си възмущение от факта, че за пореден път вече приет и обнародван закон, при това с единодушие в Народното събрание, закон, чиято  конституционност е потвърдена  от Конституционния съд – неговите принципи, включително и възможността част от социалните услуги да бъдат възлагани на частните доставчици, отново е подложен на опити за безцеремонна и безпринципна намеса.

Създаването на Закона за социалните услуги отне на държавата две години…

folded-arrow1

СТАНОВИЩЕ ПО ОБОБЩЕНИЯ ДОКЛАД ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗСУ)

Относно: Oбщ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 053-08-23, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 17 юли 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 054-01-55, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 23 юни…

folded-arrow1

Законът не е абдикация на държавата, чуждите НПО не са враг, няма риск от взимане на деца по анонимни сигнали

Конституционният съд отнеми преди ден няколко текста от Закона за социалните услуги, които се нуждаят от прецизиране, но пусна единодушно всички останали важни моменти в него, които в последната година предизвикаха полемика и изостриха обществения дебат. Решението на КС развенчава всички митове, върху които се градят критиките на противниците на закона и Стратегията за детето – граждани, политически партии, религиозни…

folded-arrow1

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ е създадено през 2004 година, а през 2010 г. е регистрирано в обществена полза. Подкрепяме деца, млади хора и техните родители да укрепват личните си ресурси и да гледат с ентусиазъм към бъдещето. Имаме дълга история на подкрепа на най-уязвимите деца и семейства на територията на Област Русе.

С привлечени от нас ресурси сме създали множество иновативни услуги и програми в подкрепа на децата и семействата в България. Управляваме 11 социални услуги…

folded-arrow1

Подкрепете становището до 17.00 ч. на 16.07.2020 г.
Вижте цялото становище тук: https://drive.google.com/file/d/1WCWS5UcTeiPln2tovL3frX6bw4X1jOQD/view?usp=sharing

Становището изразява позицията на гражданските организации против внесените предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от ПГ „Обединени патриоти“ чрез Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г.
Основните искания на законопроекта са:
1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите – всички ЮЛНЦ в обществена…

folded-arrow1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

От името на Коалиция „Детство 2025“ предоставяме на Вашето внимание СТАНОВИЩЕ, базирано на нашия опит и професионална компетентност в работата с най-уязвимите деца и семейства, свързано с въздействието на кризата, причинена от Covid-19 върху техния живот и заявяваме пред Вас нашата готовност за съдействие и сътрудничество в търсене на най-добрите и адекватни на нововъзникващите потребности на уязвимите групи решения и мерки.

Един мозъчен тръст от четирима души и още 130 съмишленици – детегледачи, медицински персонал, социални работници, психолози – това е скъпоценният човешки капитал на русенското сдружение „Еквилибриум“Не се определят като „хора на първа линия“ в сегашната ситуация на извънредно положение, криза и притеснения. Защото от техните грижи, отношение и решения и преди кризата, и сега, зависят човешки съдби. БуквалноОт невръстни бебета и непораснали майки, през уязвими многодетни семейства до младежи с…

folded-arrow1

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо  до  управляващите, с което настоява за конкретни, спешни мерки и действия от страна на правителството и държавните институции за ограничаване на риска за живота и бъдещето на децата в България и техните семейства.

През последните седмици в рамките на обявеното извънредно положение българското правителство представи редица мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и за ефективното подпомагане и грижа за хората, които то ще засегне. Oсновно…

folded-arrow1

Като служители и граждани се чувстваме длъжни да изразим нашата позиция относно дебатите, в които бяхме принудени да влезем по нездравословен начин през национален ефир на телевизия, която търси сензация и скандал.

За нас е важно да ви запознаем с фактите. Като образователна институция ние сме натоварени с нелеката задача да работим по посока на превенция на насилието. Това е и
причината, когато ни поканиха на представянето на проект „Таралежи” да отидем и да се
запознаем с подробностите .

Видяхме…

folded-arrow1