• English
  • български

На фокус

Това е историята на малката Ивана от Русе.
Вижте и споделете, за да научат повече родители, че има такива услуги в подкрепа на семействата. И има организации като сдружение @Еквилибриум Снц, които застават до семействата в най-трудните моменти и остават до тях ежедневно, докато имат нужда от помощ.

България се нуждае от лидерство и поемане на ясна отговорност за извеждане на преден план и по-добро координиране на политиките за детето и семейството. Това заявиха представители на Национална мрежа за децата по време на пресконференция, която се проведе едновременно в София и в още 11 града в страната.

Дебатите от последните месеци показват, че е крайно време България да поеме повече отговорности за децата и семействата у нас“, заяви Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална…

folded-arrow1

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз

Кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“ се проведе на 19 април 2019г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе. В заключителното събитие по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“ взеха участие представители на всички партниращи си организации. Проектът се реализира с финансовата подкрепа…

folded-arrow1

Политиките за семействата и децата не могат да бъдат само за „моето дете“. Те целят да обслужат цялото общество, да насочат ресурси към качествено образование и здравеопазване, социална подкрепа на всички родители и деца, сигурно жилище и кварталТова писаха вчера в отворено писмо до политиците от Национална мрежа за децата по повод споровете около Националната стратегия за детето 2019-2030 и възможността тя да бъде отхвърлена. Фразеологизми от типа на „традиционни български ценности“,…

folded-arrow1

Коалиция „Детство 2025” e обединение от 16 граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи в изпълнение на политиката на деинституционализация чрез инвестиране на експертен, финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата. Членовете на коалиция „Детство 2025“ работят активно в подкрепа на закриването на специализираните институции, превенцията на разделянето, реинтеграция и предоставянето на различни форми на алтернативна грижа, социални и консултативни услуги за деца в риск и техните семейства.

Коалиция „Детство 2025“ изразява…

folded-arrow1

40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица, в партньорство с УНИЦЕФ и СЗО, обединяват усилия за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Коалиция „Детство 2025“ е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи неправителствени организации и личности, които работят по процеса на деинституционализация.

Този процес представлява активната замяна на съществуващата институционална грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността. Деинституционализацията не се свежда единствено до извеждането на децата от институции, а включва както предотвратяването на нови настанявания, така и създаването на нови възможности за подкрепа на всяко дете и семейство в общността. 

Виж повече

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ТРАГЕДИЯТА С МОМИЧЕТА

СЛАГАНЕ КРАЙ НА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

СРЕЩУ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ, ПОСТАВЕНИ В ИНСТИТУЦИИ:

 

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

В Латинска Америка повече от 243 000 деца са отделени от семействата си и растат в домове, в коието липсва индивидуалната грижа, от която те се нуждаят. Прогнозите показват, че в Гватемала най-малко 5 600 деца живеят в домове. Някои от тях са „макроинституции“, в които се намират стотици момчета и момичета, които живеят изолирани…

folded-arrow1

На 20 март в ЕК от Юрочайлд в рамките на кампания Opening doors, във връзка с новия програмен финансов период. Събитието беше в рамките на 2 часа, с представяне на опит и предизивкателства пред различните финансови инстурменти от гледна точка на инвестициите за деинституционализация в бъдещия период.

От страна на НМД имаше представяне от Жоро Богданов(за ESIF общо за страните), представяне на опит на млад човек преминал през институция и приемна грижа – Реми, а в официалния откриващ панел говори…

folded-arrow1

Тук можете да прочетете издадената от „Надежда и домове за децата“ книга „Социална работа по законите на семейната система. ОКМД в ролята на добрия възрастен“.  

Книгата е вдъхновяваща за всеки, който е превърнал грижата за децата и семействата в свое професионално и лично призвание.

В тази книга си дават среща идеите, върху които е базирана дейността на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – България“ и учението и терапевтичната практика…

folded-arrow1