• English
  • български

На фокус

Тук можете да прочетете издадената от „Надежда и домове за децата“ книга „Социална работа по законите на семейната система. ОКМД в ролята на добрия възрастен“.  

Книгата е вдъхновяваща за всеки, който е превърнал грижата за децата и семействата в свое професионално и лично призвание.

В тази книга си дават среща идеите, върху които е базирана дейността на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – България“ и учението и терапевтичната практика…

folded-arrow1

по темата за Центровете за настаняване от семеен тип и процеса на деинституционализация на децата

 

Насилието над деца е недопустимо, независимо къде се случва то! То е абсолютно неприемливо, когато става дума за място, където деца и младежи живеят под обществена грижа и чиято първостепенна задача е това място да осигури закрила и сигурност!

Станалият скандално известен с проявеното насилие и нехуманно отношение към децата Център за настаняване от семеен тип в Габрово отново постави в дневния ред на…

folded-arrow1

Моделът АКТИВНА подкрепа на семейството е разработен от „Надежда и домове за децата“ на базата на 20 годишен практически опит в различни държави в процес на преход от институционална към базирана в общността система от грижи за деца.

От времето на работата ми по деинституционализация на грижите за деца в статията ми „Институционална злоупотреба“:

„Промяната в мисленето и нагласите на представителите на социалните служби в пост-тоталитарните държави изостава значително от ценностите на зачитане на различията между хората, личността на детето и индивидуалното страдание.

Така процесът на деинституционализация среща множество съпротиви на различни нива – от неглижиращото отношение към децата от страна на персонала в институция, намираща се в отдалечен край на страната, през съветването от позицията на…

folded-arrow1

Коалиция “Детство 2025” и Национална мрежа за децата алармират, че близо 1500 деца и младежи с увреждания са в риск да бъдат преместени от Центровете за настаняване от семеен тип, където живеят, в други такива центрове в цялата страна без индивидуална оценка и предварителна подготовка. Преместванията са в следствие на промяна в чл. 36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съгласно която центровете ще бъдат разделени по възрастов критерий. В резултат на промяната деца и младежи от…

folded-arrow1

Knijka_FINALLpdf-buttonСдружение „Еквилибриум“ заедно с Коалиция 2025 работим за семействата в България да получат адекватна подкрепа и всяко дете да има възможностите да расте и се развива в подходящата за него среда.

123В областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия 

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Виж в PDF

children-photl-com-Studio-Cl-Art-Необходимо е  Европейската комисия да увеличи вниманието и анагжираността на държавите-членки към реформи в процеса на деинституционализация

Кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ обяви публикуването на нов доклад, направен след консултация с граждански организации, нейни национални координатори от 8 държави-членки на ЕС. Това са България, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Документът разглежда как тези държави-членки на ЕС са използвали Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕИСФ), за да осъществят реформи в системите за закрила на…

folded-arrow1

Коалиция „Детство 2025“, е обединение на граждански организации, мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна и личности, които работят по въпросите на деинституционализацията. Целта, която ни обединява, е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права. Членовете на Коалицията са представители на различни организации – доставчици…

folded-arrow1

1017402_628184813860312_1302555758_nЕквилибриум и Мечти и отбори България поддържат партньорски взаимоотношения в продължение на няколко години.

Нашата обща страст към приключения и игри навън означава, че и двете организации сме ориентирани към децата и тяхното развитие в екологична отговорност (в най-широкия смисъл на това понятие). Още един общ факт за двете организации е и участието ни в Узана поляна фест.

През 2014 г. Дейвид получи привилегията да допринесе пряко за проект на „Мечти и отбори България“. Завръщайки се в България от Шотландия…

folded-arrow1