• English
  • български

На фокус

Коалиция „Детство 2025” e обединение от 16 граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи в изпълнение на политиката на деинституционализация чрез инвестиране на експертен, финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата. Членовете на коалиция „Детство 2025“ работят активно в подкрепа на закриването на специализираните институции, превенцията на разделянето, реинтеграция и предоставянето на различни форми на алтернативна грижа, социални и консултативни услуги за деца в риск и техните семейства.

Коалиция „Детство 2025“ изразява…

folded-arrow1

40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица, в партньорство с УНИЦЕФ и СЗО, обединяват усилия за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Коалиция „Детство 2025“ е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи неправителствени организации и личности, които работят по процеса на деинституционализация.

Този процес представлява активната замяна на съществуващата институционална грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността. Деинституционализацията не се свежда единствено до извеждането на децата от институции, а включва както предотвратяването на нови настанявания, така и създаването на нови възможности за подкрепа на всяко дете и семейство в общността. 

Виж повече

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ТРАГЕДИЯТА С МОМИЧЕТА

СЛАГАНЕ КРАЙ НА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

СРЕЩУ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ, ПОСТАВЕНИ В ИНСТИТУЦИИ:

 

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

В Латинска Америка повече от 243 000 деца са отделени от семействата си и растат в домове, в коието липсва индивидуалната грижа, от която те се нуждаят. Прогнозите показват, че в Гватемала най-малко 5 600 деца живеят в домове. Някои от тях са „макроинституции“, в които се намират стотици момчета и момичета, които живеят изолирани…

folded-arrow1

На 20 март в ЕК от Юрочайлд в рамките на кампания Opening doors, във връзка с новия програмен финансов период. Събитието беше в рамките на 2 часа, с представяне на опит и предизивкателства пред различните финансови инстурменти от гледна точка на инвестициите за деинституционализация в бъдещия период.

От страна на НМД имаше представяне от Жоро Богданов(за ESIF общо за страните), представяне на опит на млад човек преминал през институция и приемна грижа – Реми, а в официалния откриващ панел говори…

folded-arrow1

Тук можете да прочетете издадената от „Надежда и домове за децата“ книга „Социална работа по законите на семейната система. ОКМД в ролята на добрия възрастен“.  

Книгата е вдъхновяваща за всеки, който е превърнал грижата за децата и семействата в свое професионално и лично призвание.

В тази книга си дават среща идеите, върху които е базирана дейността на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – България“ и учението и терапевтичната практика…

folded-arrow1

по темата за Центровете за настаняване от семеен тип и процеса на деинституционализация на децата

 

Насилието над деца е недопустимо, независимо къде се случва то! То е абсолютно неприемливо, когато става дума за място, където деца и младежи живеят под обществена грижа и чиято първостепенна задача е това място да осигури закрила и сигурност!

Станалият скандално известен с проявеното насилие и нехуманно отношение към децата Център за настаняване от семеен тип в Габрово отново постави в дневния ред на…

folded-arrow1

Моделът АКТИВНА подкрепа на семейството е разработен от „Надежда и домове за децата“ на базата на 20 годишен практически опит в различни държави в процес на преход от институционална към базирана в общността система от грижи за деца.

От времето на работата ми по деинституционализация на грижите за деца в статията ми „Институционална злоупотреба“:

„Промяната в мисленето и нагласите на представителите на социалните служби в пост-тоталитарните държави изостава значително от ценностите на зачитане на различията между хората, личността на детето и индивидуалното страдание.

Така процесът на деинституционализация среща множество съпротиви на различни нива – от неглижиращото отношение към децата от страна на персонала в институция, намираща се в отдалечен край на страната, през съветването от позицията на…

folded-arrow1

Коалиция “Детство 2025” и Национална мрежа за децата алармират, че близо 1500 деца и младежи с увреждания са в риск да бъдат преместени от Центровете за настаняване от семеен тип, където живеят, в други такива центрове в цялата страна без индивидуална оценка и предварителна подготовка. Преместванията са в следствие на промяна в чл. 36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съгласно която центровете ще бъдат разделени по възрастов критерий. В резултат на промяната деца и младежи от…

folded-arrow1