• English
  • български

Ранно детство

На участниците в дискусионна среща за грижата за децата в ранна детска възраст в България, организирана от СНЦ „Еквилибриум“ на 12 септември 2017 г. В Къщата на гражданските организации – София

 

ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ВИЖДАМЕ

Ние, подписалите се по-долу експерти, в качеството си на участници в дискусионната среща, инициирана от СНЦ „Еквилибриум“, обсъдихме нашите наблюдения върху българската система и установени практики за грижата за деца в ранна детска възраст и достигнахме до следните заключения:

  • Има два противоположни стила на грижата…

    folded-arrow1

Това не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда, в която демонстрираме на колеги нашите методи. Учене чрез игра и изследване се отнася както за децата, така и за възрастните.

Знания за детското развитие лесно се преподават на теоретично ниво, чрез книги и обучителни материали. Ние поемаме предизвикателството да покажем подходящи за съответния етап на детско развитие практики. Действията ни отразяват нашите принципи, които…

folded-arrow1

През април, 2017 г. Дейвид и Ана Бисет взеха участие в конференция в Единбургския университет, озаглавена „Революцията в практиките, свързани с Ранно детско развитие“. Ана в момента учи за ерготерапевт. Ако искаме новият проект да има значително въздействие, е важно да повлияем на млади хора като Ана.

Те също така прекараха два дни с екипа на центъра Каугейт в Единбург. Центърът се смята за една от водещите детски градини в Европа, използваща методика, базирана на идеите и учението на немския…

folded-arrow1

На 20 януари в Регионален исторически музей – Русе се проведе информационна конференция на „Еквилибриум“, посветена на ранното детство.

Дейвид Бисет, председател на управителния съвет на организацията представи проекта, осъществяван в Русе с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

С помощта на няколко интригуващи истории той открои основните цели, които си поставя „Еквилибриум“ с реализирането на този проект: Създаване на център, където ще се работи пряко с деца и семейства, но и ще се осигурява ноу-хау по ранно детско развитие и…

folded-arrow1

youtube-com_watchКато бенефициент на фондация „Велукс“, сдружение „Еквилибриум“ участва в събитие, определено като „клъстер“ конференция, тъй като събра на едно място всички български организации, чиито амбициозни проекти са подкрепени от датската фондация.

Йенс Йорген Педерсен, член на управителния съвет на „Велукс“, обясни, че събитието е организирано с цел да събере заедно българските организации, да доведе до бъдещи взаимодействия по между им и да разкрие значението на тяхната работа.

Сдружение „Еквилибриум“ беше представено от Дейвид Бисет и Фани Меракчийска, координатор на  …

folded-arrow1