• English
  • български

Uncategorized

Участието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и това не е случайно. Единствено чрез активното участие във всичко, което ги касае, те могат да приемат и разбират правила и норми, причини и следствия. Могат да се научат да поемат отговорност за собствените си избори, решения и уверено и творчески да създават бъдещето си.

Възрастните сме тези, които можем и трябва да ги подкрепим в това. Не е толкова сложно! Нужно е уважение,…

folded-arrow1

Процесът на деинституционализация на децата в България е предизвикателство и в същото време е барометър за хуманността и зрелостта на обществото ни, т.е. на всички нас като хора и специалисти.

Като модел на грижа новите резидентни услуги в общността, за разлика от институционалния модел не разглежда децата изолирано, а във връзка с основните грижещи се за тях възрастни, съседите, училището, услугите, които посещават, приятелите, не на последно място – биологичните им семейства (защото много от децата в Домовете за деца…

folded-arrow1

Медийните ни партньори заявяват – „Никой не го прави като Eквилибриум!” Всичко изглежда импровизирано и спонтанно, изключително забавно и в същото време образователно.

Резултатът се дължи на многогодишен опит, старателна подготовка и внимание към най-дребните детайли. Еквилибриум се гордее с репутацията си на организатор на иновативни и незабравими събития, работилници, излети  и лагери за деца и младежи, включително деца със специални потребности, обучителни затруднения или предизвикателно поведение, от приемни семейства или ЦНСТ. Насърчаваме съвместно участие на деца и…

folded-arrow1

Цяло щастие е, че можем да разчитаме на едни от най-добрите преводачи от и на английски език в региона, не само за писмени текстове, но и за устен превод. Доста добре се справяме и с руския. 

Не ни се опират задачи в областта на туризма,  социалната политика и детското развитие. Всичко, което трябва да знаете, е, че сме бързи и си струваме парите.

Ако вече смятате, че можем да сме ви полезни с някое от нашите умения, просто…

folded-arrow1

  • Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.
  • Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми.
  • Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО.
  • Организиране на учебни посещения за колеги от…

    folded-arrow1

В духа на времето и Вашия професионализъм предлагаме нов тип обучения по програма „ЕКсперт”, защото сме убедени, че:

„Нищо не е по-важно от постигането на пълния ви потенциал” Лари Уингет

Обученията, които можете да заявите са съобразени с Вашите професионални интереси и желание за развитие и са базирани на дългогодишния опит и практика на екипа на „Еквилибриум”, получили признание в национален и международен мащаб. Можете да избирате между разнообразни теми и различни иновативни, практични и доказани в годините методи и…

folded-arrow1

Обучението е насочено към специалисти, работещи в социалната сфера и към ръководители на социални услуги. Има за цел да повиши професионалните им компетенции, като им представи един по–различен модел на работа и АКТИВНА подкрепа на семействата.

Участниците ще получат насоки за предоставяне на социални услуги в общността и индивидуално консултиране по разработването на отделните услуги. Специално внимание се отделя на организацията на работа, на професионалната документация, развитието на персонала.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни…

folded-arrow1

Обучението е насочено към специалисти от подпомагащите професии и има за цел да представи по един нов начин работата със семейства, желаещи да осиновят дете.

Програмата променя нагласи, дава знания и умения за  целия  процес на осиновяването, така че той да се случва по-най добрия начин за детето. Участниците придобиват увереност как да създават пространство за рефлексия и споделяне на надеждите и очакванията. Обсъждат се реални ситуации в процеса на осиновяване и прилагане в практиката на…

folded-arrow1

Този курс се фокусира върху идентифицирането и управлението на рисковете, свързани с предоставянето на социални услуги.

Не е възможно да се елиминират всички рискове. Обаче ние, като доставчици на

социални услуги, имаме задължението да оказваме закрила на хората –

служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме –

доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с

законовите действия, които ние предприемаме при доставката на

услуги според програмата за управление, или с физическата среда…

folded-arrow1

Обучението е насочено към формиране на умения за подготовка, провеждане и оценка на обучения, базирани на теориите за учене чрез осмисляне на личния опит; надграждане на познанията относно ролята на обучителя и обучаемите, както и представяне на богат набор от практически инструменти и техники за водене на интерактивни сесии.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:…

folded-arrow1