• English
  • български

Знам и мога

  • Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.

 

 

 

Виж още…

  • Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми.

Виж още…

  • Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО.… Continue reading

david_on_experiental_educatonДейвид Бисет – накратко за подхода, наречен „учене чрез преживяване”, който екипът на „Еквилибриум” използва в своята работа с деца и млади хора.

„Прави ми впечатление, че да се говори за Учене чрез преживяване е доста модерно напоследък – не ми допада фактът, че „преживяване”-то се обгръща с някаква мистичност и то най-вече от специалистите, които го идеализират и определят като Просветление в традиционното образование и единствена алтернатива на дидактичните методи в класната стая. Всъщност няма похват, който да е… Continue reading