• English
  • български

По традиция и тази година социалните услуги в гр. Бяла, Център за социална рехабилитация и интеграция и Центъра от семеен тип за деца, ръководени от Сдружение „Еквилибриум“ закичиха своите партньори, приятели, институции и съграждани с ръчно изработени мартенички. Мартенички с благопожелания получиха кметът на  Община Бяла – г-н Славов, началник Отдел за Закрила на детето – г-жа Виолетка Йорданова, представители на полицията, фирми и много граждани от Бяла. Пожелания за здраве, берекет, мир и любов отправиха Рени и Севи от  „Център за настаняване от семеен тип“