• English
  • български

Проектът ReFaB има за цел да предостави базирани на доказателства (разработени чрез задълбочени академични изследвания) ресурси за експерти, политици, социални работници и приемни родители, които да допринесат за развитието на приемната грижа за деца с увреждания.

Прочетете повече за Проектът ReFaB (Изследване на приемната грижа в България)

Резултатите от този проект, в допълнение към този доклад, включват:

  1. Лесни за четене инфографики
  2. Достъпно видео с констатации
  3. Подкаст епизод по темата за грижите за децата с увреждания в България
  4. Записан уебинар и
  5. Анимация за ролята на приемните семейства в грижата за деца, лишени от родителска грижа.