• English
  • български

Вчера, 25 октомври 2022 г., в детска градина „Братя Грим“ в София бе открита иновативна детска площадка, финансирана от фондации Villum и Velux по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа –  България“ и проект „Документиране на реформата на грижа за децата в България“ на Сдружение „Еквилибриум“. Проектът за реформа в образованието е в партньорство с „VIA University College“, Дания. Той стартира през януари 2019 година и вчера бе неговия символичен край, който обаче дава едно ново смело начало за децата, родителите и педагозите в детска градина „Братя Грим“, а надяваме се, това да послужи като модел за реформиране на детските градини в цялата страна.

Общата цел на проекта е развиване и подобряване на компетентността, уменията и знанията на персонала в детска градина „Братя Грим“ в полза на качеството на живот на децата и тяхното развитие, както и обширно обновяване на закрити и открити площи, инвестиции в ново оборудване, приобщаване на родителите и консолидиране на тяхната подкрепа. Проектът стартира с посещение на екипа на детската градина и екип на „Еквилибриум“ в Орхус, Дания за запознаване не само с с успешния датски модел на педагогика в ранното детство, но и за докосване до реалната практика там с посещение на множество детски градини и ясли.

Това донесе огромно вдъхновение за педагозите от „Братя Грим“, но промяната нямаше да е възможна, ако тя не беше подкрепена и с 28 обучения на всички педагогически и медицински специалисти, както и за помощник-възпитателите на детската градина от преподаватели от ВИА колеж в продължение на три години. Успоредно с това стартира и преобразяването на дворното пространство на градината и превръщането му в едно ново място за игри и приключения на децата в среда от естествени материали и с нови подходи.

Изключителната мотивация на екипа на детската градина „Братя Грим” за прилагане на наученото от датските колеги доведе до множество промени в цялостния облик на детската градина както като среда, така и като взаимодействие по нов начин с децата. Ето само част от постигнатите резултати до момента, споделени от екипа на „Братя Грим“:

Хранене

Децата имаха изградени навици за самообслужване по време на хранене. То се изразяваше в самостоятелно отсервиране след хранене.

Промяната сега е активно включване в подготовка на масата за хранене, самостоятелното сервиране на храната от децата, използване на купи и блюда, от които децата сами разсипват храната си и кани, от които сами сипват вода и чай. Продължават да отсервират  и помагат при почистване след хранене.

Игра навън

Стремим се децата максимално да играят навън. Досега за игра навън децата използваха играчки за пясъчника, топки и обръчи. Наред с това играеха различни организирани игри.

 

Направихме голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и естествени материали в различни метеoрологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават света и заобикалящата ги среда. Тази свобода на децата да играят е нещото, което най-много ни хареса да видим в датските детски градини и след видяното, с увереност споделяме на родителите, колко важно е децата да откриват собствените си възможности и да развиват социалните си умения точно по този начин. Също така организираме допълнителни занимания и хранене навън, когато естеството на храната позволява.

Музиката

Музиката е неразделна част от ежедневието на децата. Слушаме музика, подходяща за възрастта им, пеем песни. Сега вече звучи класическа музика през деня. Промяната е използването на музиката в малко по-различен  аспект. С децата играем ,,Калипсо“, използваме картонени твърди чаши и пеем ,,Га, галоп“ – премествайки чашата към съседното дете в посока, обратна на часовниковата стрелка (като цел тук ни е да направим подготовка за писане). Използваме  мелодия чрез импровизиране като начало или край на дейност. Например: пеем 1, 2, 3, всичко прибери; 1, 2, 3, за кръг се приготви, 1, 2, 3, в кръгчето седни и т.н.

Закупихме по проекта различни детски музикални инструменти, които да са на разположение на децата по всяко време, за да могат да играят и свирят, когато желаят. Използваме като музикални инструменти кофи, дървени лъжици.

Кътове за игра и четене

По време на посещението ни в детските градини в гр. Орхус успяхме да съберем много впечатления и вдъхновение за промяна на средата и цялостното отношение към играта и децата. Много ни хареса, че почти във всяка детска градина имаше кът с възглавници за четене на книги и други занимания на децата, затова в някои от групите направихме подобни на тези, които ни харесаха.

От само себе си дойдоха идеите за промени в интериора на групите, които включват:

– премахване на голяма част от пердетата

– намаляване на излишните играчки и акцент върху тези от естествени материали

– осигуряване повече пространство за свободна игра

– творчеството на децата като част от интериора.

Другата промяна, която направихме е да обособим кътовете за игра в занималнята, съобразявайки се с датския начин на подреждане на групите. С малки модули отделихме пространствата в занималнята и направихме следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център. В съседно помещение направихме кътове, в които да играят момчетата. Там има: работилница, джаги, различни конструктори и гаражи.

Смятаме, че децата на по-малки групи играят по-добре, не проявяват агресия помежду си и изпитват удоволствие от играта.

Педагогическо взаимодействие

Най-голямата промяна извършихме именно тук, в процеса на педагогическо взаимодействие и общуването с децата, защото е въпрос на промяна на личните нагласи. Водеща е идеята да сме чувствителни към детската гледна точка и да следваме детската инициатива.

В българските детски градини използваме фронтален метод за взаимодействие с децата. Сега вече всички се стараем да променим своята позиция спрямо тях. Стараем се да сме до тях и да бъдем на тяхното ниво (седнали на земята или на столче до тях). Стараем се контактите ни да бъдат очи в очи.

Работата във всички тези направления продължава да се развива и надгражда, както споделиха от екипа на детската градина на вчерашното тържество.

Детската площадка бе открита от датските колеги, както и от много гости на тържеството, Диян Стаматов – общински съветник, Георги Стоянов – зам. кмет на район Сердика, Иван Йовчев – старши експерт Предучилищно образование в РУО София град, учители и директори на други софийски детски градини, които не само проявиха любопитство за целия процес  по проекта, но и изявиха огромно желание този модел да бъде мултиплициран в техните заведения, убедени, че това е по-добре както за децата, така и за техните родители, а и дава множество нови възможности и предизвикателства пред педагогическите екипи.

На откириването бе представен трейлър на филм, който се израбтова от Арена Медиа, Русе, който предстои да ви представим съвсем скоро.

Усилията ни от тук нататък като организация ще бъдат насочени към популяризиране на този нов модел на образование в ранна детска възраст в цялата страна, съвместно с нашите приятели и съмишленици – екипът на детска градина „Братя Грим“, на които благодарим за упоритостта, последователността и огромната любов към децата! Дължим огромна благодарност и на родителите, които са подкрепящи целия този процес и без чието активно участие нищо от това нямаше да е възможно. Промяната би била възможна само с тяхното съдействие.