• English
  • български

А ето ги и резултатите

Скъпи, колеги,
 
Приключи първи етап от кампанията за определяне на приориетите в подкрепа на граждански инициативи.Четири седмици активно допитване, 300 участници, над 80 предложения. Така изглеждат цифрите в края на инициативата.Това е страхотен успех!
 
Граждански активните хора и организации отново доказаха, че когато виждат смисъл в съвместното усилие, стават изключително организирани и оперативни.
Благодарим на всички, които се включиха в допитването дотук и споделиха своите предложения за приоритети.
 
Ето какви са резултатите:
 
По тема „Разпознаване ролята на гражданските организации“ като най-разпознаваем приоритет излиза необходимостта от Приемане от всички държавни институции на стандарти за обществени консултации, които съдържат минимални изисквания за реда и начина на провеждане на консултации в различни формати – онлайн, събрания и др.
 
 
 
В темата „Активизиране на гражданските организации“ лидер сред приоритетите е Подкрепата за застъпничество и участие.
 
 
В темата „Подкрепа на граждански инициативи“ водещ приоритет според участниците в допитването става Увеличаване на ресурсите за подкрепа на граждански инициативи, осигурявани от националния бюджет и държавната администрация.
 
 
И по темата „Защита на гражданските свободи/пространство“ най-често посочваният приоритет от страна на респондентите е необходимостта от Анализ на заплахите и създаване на решения за справяне с последиците от дезинформация.
 
 
 
Сред допълнителните предложения за приоритети участниците открояват:
 
– нуждата от създаване на устойчива среда за социално предприемачество,
– условия за изграждане на капацитет на НПО,
– повишаване на доверието към гражданските организации,
– подобряване взаимодейст вието между НПО и местна власт,
– активни граждански съвети и много други.
 
Какво следва?
 
С резултатите от допитването виждаме ясна подкрепа от сектора, обединение по изложените приоритети и смисъл да продължим към втори етап от Кампанията.
С първия показахме, че СРГО не е поредната абревиатура. С втория ще направим така, че да стане известно на всички, че Съветът е много повече. Защо, как и за кого? Следете страницата www.ngo.vote, тъй като там ще публикуваме следващи стъпки и всяка актуална информация, свързана с Кампанията.
 
Нашият призив остава! Станете посланик на кампанията и открийте други активни гласове за развитие на средата. Вижте как тук.