• English
  • български

Плакати

„Вижте успехите ни!“ Това решават, че искат децата, участващи в програмата “Отвори сърцето – заключи юмрука“ на Сдружение „Еквилибриум“ .

Те създават „Книга на успеха“, в която поставят свои грамоти, копия от бележници,
снимки, рисунки и колажи, собствените си истории за моменти, когато са се почувствали важни и можещи или са
проявили грижа и съпричастност към другите.
Програмата включва редица клубове по интереси, където екипът системно изучава и подкрепя интересите на децата, техните силни страни, радва се на удоволствието, с… Continue reading

Сдружение „Еквилибриум” е създадено 2004 г. и е пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Лицензиран доставчик на услуги за деца и семейства – управлява 11 услуги в общините Русе и Бяла. Създадени иноватвни услуги и практики по различни проекти.

Участва в разработване на национални политики и изграждане на капацитет в сферата. Със сертификат за качество по системата ISO 9001. Лицензиран към МОН доставчик на обучения за педагози. Член на Коалиция „Детство 2025”, Национална мрежа за децата, Алианс за ранно… Continue reading