• English
  • български

Новини ЕКВИЛИБРИУМ

На 30 ноември Ани Попова от Русенския университет „Ангел Кунчев“ посети Комплекса за социални услуги, придружена от двама представители на Политехническия университет в Букурещ – Университетски център, Питещи, Румъния – лекарите Диана Раду и Лучия Неагое. Домакини на посещението бяха Галина и Дейвид Бисет.

Преди да разгледат заедно обекта, групата разговаря обстойно за предоставянето на услуги за деца и семейства както в България, така и в Румъния. Заслужава да се отбележи, че румънските посетители бяха чували за „Еквилибриум“ преди посещението… Continue reading

На 12.10.2023 година на специална церемония  „Еквилибриум“ спечели трета награда от НПО портала за най – четена статия през 2022 година, а именно статията за откриването на иновативната детска площадка в Детска градина „Братя Грим“ в София“. Площадката беше съзадена по проект на „Еквилибриум“, съвместно с Виа колидж – Дания. Ние инициирахме модернизация на българското образование в ранна детска възраст „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“. Бяха пилотно включени две детски градини –… Continue reading

По покана на министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова, „Еквилибриум“ е член на централното експертно консултативно звено към новосъздадения Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на  децата, настанени в последните 4 дома за медико-социални грижи (ДМСГД) в страната (в Стара Загора, Кърджали, Плевен и Варна) и затваряне на входа към тях. Основната цел на съвета е да идентифицира трудностите за приключване на процеса на деинституционализация на децата от последните четири дома и да предлага мерки… Continue reading

Руми вече е горд притежател на редица сертификати и грамоти от различни конкурси и събития в Русе.

Това е преобразяване, което ни кара да се гордеем с нея и с екипа в къща „Любов“, където тя бе настанена след извеждането й от Дом за деца с умствена изостаналост през 2014 година. Тогава тези успехи за Руми бяха невъзможни, защото през повечето време преди извеждането й от Дома тя е била редовен пациент в психиатрия. Така продължиха нещата за нея и… Continue reading

Хранителни продукти на стойност 1500 лв. Получиха социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“.

Даението стана възможност чрез регистрацията на организацията в платформата НПО Инфобанка, създадена от Български дарителски форум.

Хранителните продукти са разпраделене пропорционално за осем социални услуги.

Изказваме искрената си благодарност за благотворителния жест на екипа на Виваком!

На 8 юни Галя и Дейвид Бисет бяха домакини на кратка церемония в детска градина „Братя Грим“ в София.

Отношенията с детската градина се развиват в продължение на почти 4 години и включват проучване на датската практика за преподаване в ранна детска възраст, представена от екип от университетския колеж VIA.

На кратката церемония връчихме специално учреденета награда на „Еквилибриум“ – „Храм на играта“ на директорката Петя Йосифова – признание за създаването на педагогическа среда, в която свободната игра се цени… Continue reading

Сдружение „Еквилибриум“ е член на новосформираната Постоянна Експертна Работна Група (ПЕРГ) със заповед на МТСП РД-02-55/12.04.2023 г., която проведе своето първо заседание на 16.05.2023 г. Работната група има за задача за разработи първия двугодишен оперативен план за изпълнение на Плана за действие, в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/2024 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето, както и разработване на двугодишни доклади за напредъка и резултатите по изпълнението на планираните мерки и дейности.

На първото заседание беше съгласувана… Continue reading

На 11.05.2023 година „Еквилибриум“, със съдействието на Община Русе и Ан Тодоров организира обучение на тема „Родителство на деца с травма на развитието, физически увреждания, когнитивни забавяния и объркващо поведение“ с лектор Дарън Кагнън от САЩ.

В обучението взеха участие 40 човека – приемни родители, осиновители, за които тази тема е изключително важна, както и социални работници и психолози от социални услуги и институции от Русе и Бяла.

Темата е винаги актуална и грижата за децата, преживели травма особено трудна… Continue reading

На 28 февруари 2023 година сдружение „Еквилибриум“ получи признание за усилията си да подкрепя децата дори в най-рисковите ситуации – отличителен знак „Посланик на доброто“ 2022 г. на Държавната агенция за закрила на детето.

Наградата се връчва за четвърта поредна година и бяха отличени 12 посланици на доброто, лица и организации.

Пет сърца туптяха като едно за завръщането на малко момиченце от Украйна в родината му. Посланици, държавни институции и неправителствени организации обединиха усилия и ресурси детето да получи най-добрата… Continue reading

На 1ви и 2ри декември в София се проведе работна среща на тема „Възможности и бариери пред родителския активизъм в България“. Срещата е инициирана от фонд „Мечттата на Таня“ и оргназизирана от Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ). Фондът е проявил интерес да подкрепи дългосрочна национална програма за увеличаване капацитета и изграждане на движиение на организации и отделни хора, практикуващи родителски активизъм. ФРГИ фасилитира процес на консултации и съвместно планиране на програмата с участието на широк кръг заинтересовани страни. Работната… Continue reading