• English
  • български

Линк към книгата:

https://www.epaper.dk/velux01/mscw_deinstitutio_wp2021/?fbclid=IwAR0t7DcPtXveHiqvrcrTb-qSkBKoj3ZxdPbI1GqyvPBOEXmp35dZhYZ49m0

Фондациите Velux (Дания) инвестираха щедро в България в контекста на своята програма „Международни социални инициативи“. През зимата на 2020 г. Дейвид Бисет от „Еквилибриум“ беше поканен да допринесе за поредицата от публикации на организацията по темата за системните промени. Книгата – „Деинституционализацията в България: Да задействаме системната промяна“ – е резултат от датско-българското сътрудничество. В книгата се правят паралели с тези процеси в Румъния и Молдова.

Това беше предизвикателно начинание – темата е сложна, многостранна и често политизирана. През март 2020 г. Юсра Шавар и Джеръми Шифман от университета „Джон Хопкинс“ издадоха документ *, който се позовава на съществуването на значителни нива на несъгласие, екстремизъм и поляризация на мненията в дебата за деинституционализацията. Със значителна подкрепа от Галя Бисет и Лора Саркисян, Дейвид се зае със задачата си, съзнавайки риска да не угодиш на никого, ако се опитваш да угодиш на всички.

Книгата всъщност не е предназначена за обикновените хора и е насочена предимно към тези с професионален или академичен интерес по темата. Въпреки това, във встъпителните си бележки Дейвид прави следното изявление: „Когато говорим за социални услуги за деца и семейства, законодателство и регулаторни рамки, нещата могат да станат малко технически….. но когато пиша, си представях как ще обясня нещата, които правя на някой от моите приятели или член на семейството.“

Книгата е подредена в 10 раздела и те са разумно самостоятелни. Въпреки че по-късните раздели се връщат към по-ранни раздели на текста, е възможно читателите да изберат въпросите, които искат да проучат, и да отидат директно към съответния раздел. Освен това има 116 pdf файла, достъпни на https://eq-bg.org/en/deinstitutionalisation-in-bulgaria/. Те демонстрират мащаба на изследванията, предприети от авторския екип. Текстът включва и коментари, предоставени от редица професионалисти, избрани поради тяхното потапяне в прилагането на деинституционализацията на Балканите.

В предговора си към книгата Йенс-Йорген Петерсън обяснява намерението, което стои зад книгата – предоставянето на прозрения и опит от първа ръка, които могат да открият дискусия и да допринесат за ученето. По-важното е, че той приветства усилията на тези „на първа линия“. Книгата е посветена на онези практикуващи, които са поели собственост върху процеса на деинституционализация:

„Те са там в социалните служби, закрилата на детето, неправителствените организации и правителствените агенции и са безкомпромисни, тихи, но силно влиятелни. Те са официално и неформално свързани в мрежа и се подкрепят от все по-голям брой местни учени.”

Имаме ограничен брой хартиени копия на книгата, които ще бъдат разпространени сред ключови участници.

* Дебатът за деинституционализация и глобален приоритет за грижа за децата, 16 март 2020 г.