• English
 • български
 1. Еквилибриум е член и съучредител (създател) на Коалиция „Детство 2025“, чиято основна роля е в процеса на деинституционализация. Благодарение на активната си роля в Коалицията сме подали множество становища към различните правителства през годините, част от които успяха да повлияят върху различни политики. Пример: имаше решение деца и младежи от ЦНСТ да бъдат местени, така че да се профилират различините ЦНСТ (това беше промяна в ППЗСП), която ние осуетихме. Стигнахме и до европейските институции и не позволихме това безобразно местене на деца и младежи да се случи.
 2. Членове сме на Национална мрежа за децата, чрез която също успявамае да прокараме наши становища в интерес на децата и социалните услуги, които управляваме. Чрез Галя Бисет уастваме в разписаването на Бележник на правителството, който се прави всяка година и дава оценка за това как се справя правителството с реформите в различни области, касаещи грижата за деца. Галя пише главата, посветена на процеса по деинституционализация.
 3. Членове сме на Алианс за ранно детско развитие, чрез който опитваме да повлияем върху създаване на Стратегия за семейството и детето и за промени в политиките, свързани с ученето в ранна детска възраст (трансформиране на детски градини и ясли и създаване на семейни центрове).
 4. Членове сме вече 3ти мандат на Национален съвет за закрила на детето към Държавна агенция за закрила на детето. Участваме активно в създаването на Стратегия за справяне с насилието от/над децата, програма и план за нейното прилагане.
 5. Членове сме на Съвет за развитие на гражданскто общество към Министрески съвет. Изключително дълга борба за неговото съзадаване, така че да можем да влияем върху развитието на гражданския сектор и демокрацията в България.
 6. Членове бяхме на ПЕРГ – постоянна експертна група към Държавна агенция за закрила на детето с основна цел осъществяваване на процеса на деинституционализация. Участвахме в изготвянето на годишните Мониторингови доклади и в Доклада, анализиращ състоянието на  ЦНСТ в страната.
 7. Участвахме в работна група за промяна в програмите за кандидат осиновители и промяна в процедурите за осиновяване на деца от приемна грижа.
 8. Участвахме в работната група за промяна на Методиката за Центровете за обществена подкрепа.
 9. Бяхме членове на работната група за разработване на договора на България с ЕС за програмния период 2013-2020. Основната ни цел беше да следим да залегнат достатъчно текстове за продължаване на процеса на деинституционализация, което се случи.
 10. Почетни членове сме на НАСО – Национален Алианс за социална отговорност.
 11. Бяхме членове на работната група за разработване на методики на иновативните услуги, създадени по проект „Посока: семейство“ в сградите на закритите ДМСГД, с фокус върху резидентната услуга, която сега управляваме като ЦНСТДМУ-ПМГ. Тогава се заложиха  правилната философия и  параметри на тази услуга.
 12. Участвахме в работната група към Министерство на труда и социалната политика за разработването на проекта за Закон за социалните услуги.
 13. Бяхме членове в работната група, създала функционалните характеристики (т.е. как трябва да изглеждат услугите) на нови социални услуги в страната.
 14. Участвахме активно в експертната група към Министерство на труда и социалната политика за саздаване на Наредбата за качество на социалните услуги. Имаме много огромни заслуги да не се приемат и да се променят много текстове там в полза на практическата приложимост на Наредбата.
 15. Членове сме на обединение „РавниБГ“, чрез което разпространяваме наши добри практики и прокарваме приоритетите, които трябва да залегнат в работата на Съвета за развитие на гражданското общество към МС чрез кампанията „СРГО не е поредната абревиатура“.
 16. Членове сме на местно ниво на:
 • Постоянната Комисия за детето към Община Русе;
 • Съвет по въпросите  на социалните услуги към Община Русе;
 • Областна комисия по етническите въпроси към Областна администрация Русе.