• English
  • български

pdf-button

Цел на анкетирането, проведено в 6 детски градини в гр.Русе:

Да  се определят нагласите на специалистите по отношение разпознаваемостта на симптомите на насилие, видове и причините за насилието и агресивността сред децата, умението да се отнасят аналитично към проблема, способността за адекватно решение в паралелна работа с децата и с родителите.

Проучването беше направено със 100 педагози в 6 детски градини в Русе:

  • o52% от анкетираните  намират, че  имат нужда от допълнителна информация относно възможности за работа по превенция на насилието при децата;
  • o55% от тях  смятат, че родителите се нуждаят от обучение, относно емоционалното развитие на децата си;
  • o73% споделят, че в тяхното детско заведение има регламентирана практика  как родителите да стигнат до индивидуална  консултация с учителите на техните деца или с директора. Този модел на взаимодействие не е достатъчно ефективен.