• English
  • български

Според финландския професор Мирям Каланд детето „изисква приемственост, стабилност и повтарящи се рутинни действия“. Келанд  дава рецепта за професионалната подкрепа, като твърди, че „можем да подкрепим здравето на отделните деца и семейства с много обикновени неща, с „магията на обикновеното““. (Източник: „Семеен център в скандинавските страни – място за среща на деца и семейства“, Северен съвет на министрите, Копенхаген 2012 г.).

С нарастването на обема на срещите на  Еквилибриум с украински майки с малки деца, значението на посланието, предадено от Каланд – нейната практическа мъдрост – става все по-очевидно.

Фокусът е поставен върху взаимодействието и връзката на въпросните семейства с публичните институции. На национално ниво видяхме неизбежния фокус върху спазването на нормативните изисквания (напр. сертификати за ваксинация за деца). Поставихме под въпрос капацитета на системите за грижи и образование (напр. наличието на места в дневни центрове, детски градини и предучилищни класове).

 Каланд ни подтиква да мислим за „обикновени неща“ като осигуряването на социален контакт и подпомагането на тези с оскъдни финансови ресурси чрез осигуряване на обувки и дрехи на бързо растящи младежи, както и книги и структуриран отдих, които да подпомогнат развитието на младите умове.

Преди да отворим нашия семеен център, попитахме родителите какво биха искали да им предоставим. Те предоставиха следния кратък списък –

  • Лесен достъп до съветници и ресурси
  • Удобно, приветливо място за срещи, което осигурява усещане за общност и споделени ценности
  • Проста, положителна комуникация и неформално взаимодействие
  • Възможността за принос

Тази рамка ни помага да формулираме нашия подход към украинските майки и деца. Ключовата дума е Простота. Това ни позволява да използваме широко синергията между семейния център и социалните услуги, които управляваме, нашите взаимоотношения в общността и множеството ресурси, до които тези точки ни дават достъп.

Като семеен център трябва да имаме достъп до съвети и да черпим ресурси в нашата посока.

Може да бъде просто: „Имаме нужда от летни обувки за 4-годишно дете, което има само зимни ботуши. Какво имате в комплекса за социални услуги?”

Може да бъде предизвикателство, но въпреки това отговорът трябва да отговаря на призива на Каланд, за да се избегне прекомерното усложняване – децата се нуждаят от възможности за игра и възможност да общуват с деца на подобна възраст.

Приемственост, стабилност и продължаващи рутинни дейности, а не бюрокрация, бариери и официални интервенции.