• English
  • български

Период на изпълнение: юли 2020 –  ноември 2020

Източник на финансиране: Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 245 човека, от които 60 семейства, 110 деца. Подкрепа на 60 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване на психо-емоционалното им състояние и информираността им за предпазване от Коронавирус. Проектът ще подкрепи семейства, изпаднали в нужда на територията на Община Русе, вкл. и малките населени места от общината.

 

Резултати: За период от 5 месеца (юни –ноември 2020 г.) са подкрепени 74 семейства, общо 313 човека, от които 171 деца, 80 жени и 62 мъже. През периода са доставени хранителни продукти, хигиенни материали, памперси, адаптирани млека, термометри, лични предпазни средства и консумативи за бебета, ученически пособия и материали, дърва за огрев, покрити са комунални разходи, натрупани в резултат от крайна бедност на семействата и загуба на доходи в следствие на Ковид 19. Оказана е и и по-специфичната подкрепа  – закупени лекарства, печка, инхалатор, разходи за насочване на деца към специфични услуги (Център по дислексия, медицински прегледи, репродуктивен избор и др.) За екипа са осигурени всички необходими лични предпазни средства.

Екипът е осъществил 36 психологически консултации на семействата при констатирана такава необходимост на база на оценките за преодоляване на семейни проблеми, предизвикателства в грижата за децата, както и трудности, свързани с Ковид – 19 кризата в страната, социалната изолация и др.

За периода  юни – ноември 2020 са събрани 71 обратни връзки от подкрепените семейства. Изготвен е анализ на обратните връзки (приложение), който показва високи проценти на задоволство от оказаната по програма Ирис подкрепа на семействата.  Анализът показва също така високо доверие в екипа по проекта, семействата оценяват високо емоционалната и психологическа подкрепа, която им е оказана. 36.6% от подкрепените семейства споделят, че „Всичко”, което им е предоставено като подкрепа е било важно и необходимо  за тях. 21% отчитат, че най-важно за тях са били дарените хранителни продукти. Останалите 42.4% дават разширени и конкретни отговори, които включват цялостното взаимодействие с екипа, оказаната емоционална подкрепа, съветите и консултирането: „общуването с екипа”, „оказаното съдействие”, „вниманието към дъщеря ми и мен”, „подкрепата за училище, съвети, споделяне, дърва”, „проведените разговори, които действат успокояващо на психиката и продукти от първа необходимост” и др. Отчита се и по-специфичната подкрепа – заплатени битови сметки, закупени лекарства, печка, инхалатор и др. Няколко потребители коментират, че са им били много полезни и дарените маски за предпазване от коронавируса. Семействата с деца в ниска възраст са посочили адаптираните млека, памперси, лекарства и бебешка козметика, които им помага да полагат адекватни грижи за бебетата.