• English
  • български

Интересно и полезно

Филмът „Гласът на децата“ е изработен по проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Филмът „Творческо родителство“ е изработен по проект Създаване на първия в страната интерактивен семеен център „В света на ранното детство“, финансиран от фондации Велукс

 

Въведение

Изграждането на русенския семеен център за ранно детско развитие е част от проект, финансиран от Фондации „Велукс“ – Дания и в отговор на нуждите и аспирациите на семейства с малки деца.

Най-просто казано, целта ни е да помогнем на родителите (настойниците) да бъдат най-доброто, на което са способни, в ролята им на майки и бащи.

Първите ни стъпки в рамките на проекта включиха задълбочени разговори с майки и бащи, за да се уверим, че бъдещите ни действия ще имат…

folded-arrow1

Все повече се говори за това, че първите години от живота на едно дете са най-важния период от неговото развитие, който поставя основите не само на физическото здраве и познавателните възможности, но и на поведението и бъдещите му социални умения.
Много деца обаче срещат различни трудности или имат специални потребности, които забавят тяхното развитие. Може да става дума за недоносени бебета, за деца с двигателни проблеми или други увреждания, за забавяне в развитието, синдром на Даун и др. Именно,…

folded-arrow1

Ранното детско развитие се случва в 100 % от случаите между 0 – 7 годишна възраст, независимо дали родителите и педагозите се занимават целенасочено с него. Важното е и е научно и експериментално доказано, че тези години са ключови за психиката, емоционалността и интелигентността за остатъка от живота на всеки човек. Затова осъзнатото занимание с детето в тази възраст разгръща по най-добрия начин потенциала, заложен от природата у всеки човек.  Ранното детско развитие включва здраве и хранене, стимулация на…

folded-arrow1